Auditor wewnętrzny ISO 14001

 

Najbliższe szkolenie : Zmiany w normie ISO 14001:2015,   Wrocław 09.02.2018r. ZAPRASZAMY!

pdf_06

Czas trwania: szkolenie jednodniowe

Co zyska Uczestnik szkolenia?

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zasad interpretacji wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015 na przykładzie dokumentacji systemu środowiskowego
 • pozna zmiany jakie zaszły w stosunku do normy ISO 9001:2009
 • uzyska certyfikat PCC-CERT

Program szkolenia:

 • System środowiskowy zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015
 • elementy systemu środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2015
 • interpretacja i analiza wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015
 • zmiany w normie PN-EN ISO 14001:2015
 • różnice ISO 14001:2005 a ISO 14001:2015
 • ocena dokumentacji opisującej przykładową organizację
 • Podsumowanie.

 

Szczegóły szkolenia:

Grupa: do 10 osób

Sala : Kobierzyce, ul. Sportowa 29

Materiały w formie papierowej i elektronicznej

Termin : 09.02.2018

Cena: 400 zł +VAT

****************************************************

Czas trwania: szkolenie dwudniowe

***

Co zyska Uczestnik szkolenia?

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zasad interpretacji wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015
 • zrozumie istotę i cel przeprowadzania auditów
 • pozna rodzaje auditów, ich metodykę oraz narzędzia, które będzie umiał adekwatnie zastosować w swojej pracy
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i efektywnego przeprowadzania auditów systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie
 • zdobędzie umiejętności niezbędne do prowadzenia konstruktywnej rozmowy auditowej
 • uzyska certyfikat  Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego

 

Program szkolenia:

 • system jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015
 • elementy systemu jakości według normy PN-EN ISO 14001:2015
 • interpretacja i analiza wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015
 • audit środowiskowy- metoda weryfikacji systemu zarządzania środowiskowego
 • cele auditu
 • rodzaje auditów
 • planowanie i przygotowanie auditu – lista pytań
 • przeprowadzanie auditu: zasady prowadzenia badania na miejscu, pojęcie niezgodności, dokumentowanie wyników auditu
 • różnice między ISO 14001:2005 a ISO 14001:2015

 Program szkolenia może zostać dostosowany do Państwa specyficznych potrzeb. W szczególności zapraszamy do przeprowadzenia badań jakościowych, dzięki którym możliwe jest rzetelne zdiagnozowanie bieżących potrzeb szkoleniowych w Państwa organizacji.

Szkolenie proponujemy:

wszystkim osobom zainteresowanym poszerzaniem kwalifikacji z zakresu oceny skuteczności zarządzania, a przede wszystkim:

 • przyszłym auditorom systemów zarządzania środowiskowego
 • pełnomocnikom ds. zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie
 • kadrze zarządzającej
 • pracownikom działów, w których prowadzone będą audity

***

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TEMATAMI, PROGRAMAMI I TERMINAMI POZOSTAŁYCH SZKOLEŃ 

zapisy i pytania prosimy kierować na : biuro@pcc-cert.pl