Certyfikacja ISO 27001

Informacja – integralna część biznesu

W dzisiejszym świecie trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo bez technologii informatycznych.
Warto zapewnić
w firmie spójny, logiczny i całościowy sposób zarządzania tymi zasobami.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji to zbiór wymagań umożliwiający ustanowienie, wdrożenie, utrzymanie
oraz doskonalenie polityki związanej z informacją.

Korzyści z działania zgodnego z standardami ISO 27001:

✓ ustanowienie środków bezpieczeństwa dla zasobów informatycznych
✓ poprawa kontroli nad zagrożeniami
✓ systemowe redukowanie popełnianych błędów
✓ minimalizowanie kosztów poprzez przejrzyste i zoptymalizowane struktury
✓ wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji
✓ uzyskanie zgodności z międzynarodowymi specyfikacjami
✓ zwiększenie zaufania klientów i partnerów biznesowych, że ich dane wrażliwe są chronione.

Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji to potwierdzenie, że dostępność informacji
oraz ochrona danych są dla firmy ważne.

wypełnij wniosek – zapytaj o ofertę   biuro@pcc-cert.pl

wniosek o wycenę  CC11-1