PRODUKTY

 Dodatkowe uwiarygodnienie dla Państwa firmy

PCC-Cert proponuje Państwu certyfikację:
System Zarządzania Płatnościami „Solidny Płatnik” 
oraz  System Przeciwdziałania Mobbingowi. „Firma bez Mobbingu”

Posiadanie certyfikatu to wiarygodna informacja dla klientów o atutach firmy, których do tej pory nie byli  świadomi. Warto wzmacniać swój wizerunek.
Sukces organizacji zależy od wielu czynników.

SYSTEM ZARZĄDZANIA PŁATNOŚCIAMI
„SOLIDNY PŁATNIK” (SZP-SP)

Organizacja jest solidnym płatnikiem
– warto by inni się o tym dowiedzieli

znak cert PCC-SZP-SP-F

System „Solidny Płatnik” to rozwiązanie dedykowane tak organizacjom
działającym na zasadach spółek prawa handlowego (księgi rachunkowe),
jak i osobowych (uproszczona księgowość).

Rzetelnie wywiązujący się ze swoich płatności kooperant, to ceniony
partner w biznesie.  Firma wiarygodna realizuje terminowo swoje zobowiązania także w stosunku do pracowników. Daje to im poczucie bezpieczeństwa, buduje zaufanie. Jeśli Państwa organizacja jest solidnym płatnikiem, warto to eksponować.

Korzyści z działania zgodnego ze standardami SZP-SP to:

✓ poprawa kontroli nad finansami
✓ zmniejszenie kosztów związanych z przeterminowanymi zobowiązaniami
✓ większe szanse na zawarcie umów, kontraktów, leasingu, kredytu, itp.
✓ bardziej konstruktywne relacje z dostawcami, klientami i pracownikami
✓ coś, co pozytywnie wyróżnia firmę, buduje jej reputację.

Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Płatnościami „Solidny Płatnik”, to potwierdzenie, że firma jest wiarygodna finansowo.

 

 

SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI
„FIRMA BEZ MOBBINGU” (SPM)

 Organizacja przyjazna pracownikom –
to się opłaca

znak cert PCC-SPM-MOB

Pracodawca, jak podaje Kodeks Pracy, ma obowiązek przeciwdziałania
mobbingowi. Niezależnie czy mobberem jest przełożony, współpracownicy, czy osoby z zewnątrz (np. klienci), za mobbing odpowiada pracodawca.

Mobbing, to długotrwałe i systematyczne działania skierowane przeciwko pracownikowi (nękanie, zastraszanie, itp.), co wywołuje u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniża go, ośmiesza, wyklucza z zespołu.
SPM to szansa na wyeliminowanie przemocy w miejscu pracy zanim stanie się to problemem prawnym, a w przypadku postępowania sądowego dowód, że pracodawca wywiązał się ze swoich obowiązków.
Warto inwestować  w dobrą atmosferę w firmie. Człowiek zadowolony to lepszy pracownik. Zadowolona załoga „produkuje” zadowolonych klientów.

Korzyści z działania zgodnego standardami SPM:

✓ zapobieganie stratom wynikającym z absencji, niskiej wydajności, itp.
✓ ograniczenie ryzyka procesów sądowych i ich kosztów (odszkodowania)
✓ bycie gotowym, gdy tego typu system będzie obligatoryjny
✓ wyższa kultura organizacji.

Posiadanie certyfikowanego Systemu Przeciwdziałania Mobbingowi
to potwierdzenie, że pracodawca z
realizował swój obowiązek wynikający z KP,
że
jest zainteresowany budowaniem konstruktywnej atmosfery w pracy.