Zabawki

 

Definicja

Niniejsza dyrektywa definiuje zabawki jako produkty zaprojektowane lub przeznaczone, wyłącznie lub nie, do użytku podczas zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia.


Wyłączenia

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do następują­ cych zabawek:

 • sprzętu do publicznego użytku na placach zabaw;
 • automatów do gier, działających na monety lub nie,
 • przeznaczonych do publicznego użytku;
 • pojazdów dla dzieci wyposażonych w silniki spalinowe;
 • zabawek z silnikami parowymi;
 • proc i katapult;
 • produkty wymienione w załączniku 1 do dyrektywy.

System oceny zgodności

Dyrektywa zabawkowa przewiduje 3 procedury oceny zgodności. Wybór odpowiedniej jest podyktowany stopniem zagrożenia jakie niesie za sobą używanie zabawki i czy przy ich produkcji stosowane są odpowiednie normy zharmonizowane.

Jeżeli tak, stosuje się:

 • Wewnętrzna Kontrola Produkcji

Jeżeli nie lub nie w całości, stosuje się:

 • Badanie typu WE Zgodność z typem w oparciu o Wewnętrzną Kontrolę Produkcji

Zabawki oprócz wymagań dyrektywy 2009/48/WE (i do dn. 19.07.2013 r. odnośnej części dyrektywy 2008/112/WE) oraz transponującego ich do prawa polskiego rozporządzenia (w kompetencji MG – patrz: zakładka „Akty prawne” po lewo) podlegać mogą m. in.:

 • dyrektywie ROHS (jeżeli zawierają „elektronikę”)
 • dyrektywie o kompatybilności elektromagnetyczej – jeżeli zawierają „elektronikę” (EMC – w kompetencji Min. Administracji i Cyfryzacji),
 • jeżeli zawierają „elektronikę” – przepisom dot. recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego (WEEE – w kompetencji Min. Środowiska),
 • przepisom celnym (Min. Finansów),
 • normom będącym w kompetencji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (www.pkn.pl),
 • Ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów – w kompetencji UOKiK,
 • ustawie o języku polskim (instrukcje – po polsku), itd. *

Od prawidłowej oceny które przepisy mają zastosowanie jest podmiot wprowadzajacy wyrób do obrotu albo dokonujący oceny zgodności.*


 

W celu uzyskania wyceny certyfikacji Twojego produktu lub uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: biuro@pcc-cert.pl lub telefonicznie: 570 725 574

Do pobrania: wniosek o wycenę certyfikacji wyrobów

Zródło:
*http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Bezpieczenstwo+produktow+i+uslug/Dyrektywy+Bezpieczenstwa+Przemyslowego+i+Technicznego/Dyrektywa+2009+48+WE