AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP

Szkolenie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP WG PN-N-18001

Co zyska Uczestnik szkolenia?

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zasad interpretacji wymagań normy PN-N-18001 na przykładzie dokumentacji systemu BHP
 • zrozumie istotę i cel przeprowadzania auditów
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i efektywnego przeprowadzania auditów systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie
 • zdobędzie umiejętności niezbędne do prowadzenia konstruktywnej rozmowy auditowej
 • uzyska certyfikat PCC-CERT

Program szkolenia:

 • System BHP zgodny z wymaganiami normy PN-N-18001:
 • elementy systemu BHP według normy PN-N-18001
 • interpretacja i analiza wymagań normy PN-N-18001
 • Audit BHP – metoda weryfikacji systemu zarządzania BHP:
 • cele auditu, rodzaje auditów
 • planowanie i przygotowanie auditu – lista pytań
 • ocena dokumentacji opisującej przykładową organizację
 • przeprowadzanie auditu: zasady prowadzenia badania na miejscu, pojęcie niezgodności, dokumentowanie wyników auditu
 • Podsumowanie i dyskusja.

Szkolenie proponujemy:

wszystkim osobom zainteresowanym poszerzaniem kwalifikacji z zakresu oceny skuteczności systemów zarządzania, a przede wszystkim:

 • przyszłym auditorom systemów zarządzania BHP
 • pełnomocnikom ds. zarządzania w przedsiębiorstwie
 • kadrze zarządzającej
 • pracownikom działów, w których prowadzone będą audity

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TEMATAMI, PROGRAMAMI I TERMINAMI POZOSTAŁYCH SZKOLEŃ 

Zapisy i pytania prosimy kierować na adres: biuro@pcc-cert.pl lub szkolenia@pcc-cert.pl