AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP

Szkolenie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP ISO 45001

 

Najbliższe szkolenie Auditor Wewnętrzny ISO 45001:
3-4.11.2020r. live  online ZAPRASZAMY!

 

Co zyska Uczestnik szkolenia?

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zasad interpretacji wymagań normy ISO 45001 na przykładzie dokumentacji systemu BHP
 • zrozumie istotę i cel przeprowadzania auditów
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i efektywnego przeprowadzania auditów systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie
 • zdobędzie umiejętności niezbędne do prowadzenia konstruktywnej rozmowy auditowej
 • uzyska certyfikat PCC-CERT

Program szkolenia:

 • System BHP zgodny z wymaganiami normy ISO 45001:
 • elementy systemu BHP według normy ISO 45001
 • interpretacja i analiza wymagań normy ISO 45001
 • Audit BHP – metoda weryfikacji systemu zarządzania BHP:
 • cele auditu, rodzaje auditów
 • planowanie i przygotowanie auditu – lista pytań
 • ocena dokumentacji opisującej przykładową organizację
 • przeprowadzanie auditu: zasady prowadzenia badania na miejscu, pojęcie niezgodności, dokumentowanie wyników auditu
 • Podsumowanie i dyskusja.

Szkolenie proponujemy:

wszystkim osobom zainteresowanym poszerzaniem kwalifikacji z zakresu oceny skuteczności systemów zarządzania, a przede wszystkim:

 • przyszłym auditorom systemów zarządzania BHP
 • pełnomocnikom ds. zarządzania w przedsiębiorstwie
 • kadrze zarządzającej
 • pracownikom działów, w których prowadzone będą audity

Jak wygląda kurs online?

 • kurs prowadzony jest na żywo
 • istnieje możliwość aktywnego uczestnictwa i zadawania pytań
 • dostęp do materiałów szkoleniowych przed kursem w wersji online, a po szkoleniu przesyłamy Ci skrypt na wskazany adres
 • dostęp do platformy szkoleniowej, na której znajdują się ćwiczenia
 • certyfikat w wersji papierowej przesyłamy drogą pocztową

Cena :

 • 298 zł – dal studentów i absolwentów*
 • 459 zł studenci i absolwenci wysłani przez pracodawcę
 • 779 zł pozostali uczestnicy

*absolwenci do 4 lat po ukończeniu studiów

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TEMATAMI, PROGRAMAMI I TERMINAMI POZOSTAŁYCH SZKOLEŃ 

Zapisy i pytania prosimy kierować na adres: biuro@pcc-cert.pl lub szkolenia@pcc-cert.pl