The calibration of measuring instruments

PCC-LAB

Pracownia Długości i Kąta –

Pracownia wykonuje wzorcowanie przyrządów pomiarowych, wzorców długości i kąta oraz pomiary geometrii powierzchni zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025 – bez akredytacji.