TRAINING KRAKÓW

Czas trwania: szkolenie dwudniowe

Program szkolenia może zostać dostosowany do Państwa specyficznych potrzeb. W szczególności zapraszamy do przeprowadzenia badań jakościowych, dzięki którym możliwe jest rzetelne zdiagnozowanie bieżących potrzeb szkoleniowych w Państwa organizacji.

***

Co zyska Uczestnik szkolenia?

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zasad interpretacji wymagań normy PN-EN ISO 9001
 • zrozumie istotę i cel przeprowadzania auditów
 • pozna rodzaje auditów, ich metodykę oraz narzędzia, które będzie umiał adekwatnie zastosować w swojej pracy
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i efektywnego przeprowadzania auditów systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
 • zdobędzie umiejętności niezbędne do prowadzenia konstruktywnej rozmowy auditowej
 • uzyska certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

 

Program szkolenia:

 • system jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001
 • elementy systemu jakości według normy PN-EN ISO 9001
 • interpretacja i analiza wymagań normy PN-EN ISO 9001
 • audit jakości – metoda weryfikacji systemu zarządzania jakością
 • cele auditu
 • rodzaje auditów
 • planowanie i przygotowanie auditu – lista pytań
 • przeprowadzanie auditu: zasady prowadzenia badania na miejscu, pojęcie niezgodności, dokumentowanie wyników auditu

 

Szkolenie proponujemy:

wszystkim osobom zainteresowanym poszerzaniem kwalifikacji z zakresu oceny skuteczności zarządzania, a przede wszystkim:

 • przyszłym auditorom systemów zarządzania jakością
 • pełnomocnikom ds. zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
 • kadrze zarządzającej
 • pracownikom działów, w których prowadzone będą audity

CENA: 749zł netto

dla STUDENTÓW PROMOCJA 279zł

szczegóły i zapisy : https://www.pcc-cert.pl/szkolenia/

***

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TEMATAMI, PROGRAMAMI I TERMINAMI POZOSTAŁYCH SZKOLEŃ

https://www.pcc-cert.pl/szkolenia/