SZKOLENIA

PCC-Cert – profesjonalne usługi szkoleniowe

 • PAMIĘTAJ System Zarządzania Jakością ISO 9001 jest obecny w prawie każdym dużym przedsiębiorstwie i korporacji. Posiada go również wiele przedsiębiorstw średnich i małych. Każda z tych firm potrzebuje osoby (osób) , która zajmie się nadzorem nad systemem (np. w ramach dodatkowych obowiązków). Taka osoba wg normy ISO 9001 musi posiadać odpowiednie, potwierdzone kompetencje. Może to być m.in. certyfikat ukończenia szkolenia Auditora Wewnętrznego ISO 9001.

 

Harmonogram kursów PCC audytor wewnętrzny

 

Dostępne szkolenia:

 

W dzisiejszych “burzliwych” czasach,  organizacjami zdolnymi do szybkiego przystosowania się do zmian są organizacje uczące się.
Szkolenia, to doskonała okazja do podniesienia kompetencji pracowników, by mogli w zróżnicowanym gronie wymienić doświadczenia,
zapoznać się z najnowszą wiedzą i badaniami, by byli „na bieżąco”.

Uczestnicy o szkoleniach PCC-Cert: Jedno z najlepszych szkoleń, na których byłem. O ile nie najlepsze; Bardzo dobrze prowadzone; Wyjątkowo ciekawe;
Praktyczne przedstawienie problemów; (…) indywidualne podejście; Nauka przez zabawę; (…) wspólne analizowanie sytuacji; (…) moje wątpliwości zostały rozwiązane; (…) czas efektywnie wykorzystany; Nie wyobrażałem sobie, jak można w atrakcyjny sposób mówić o normie, a jednak … .

Uczestnicy o pracy Trenerów: Świetni prowadzący, widać, że mają doświadczenie; Kompetentni i ta łatwość przekazu; Bardzo dobry kontakt z grupą;
Podchodzą do zagadnień profesjonalnie; (…) potrafią w interesujący sposób przekazać wiedzę; (…) tłumaczą, imponując jednocześnie wiedzą. 

PCC-Cert to rzetelna i solidna firma.
S
zkolimy już drugą dekadę. Usługi realizujemy profesjonalnie i elastycznie. Dostosowujemy terminy i miejsca szkoleń do Państwa potrzeb.
Oferujemy szkolenia “twarde” z zakresu systemów zarządzania oraz „miękkie” obejmujące kompetencje interpersonalne i pracę w zespole. 

 Kompetencje „twarde”

System zarządzania jakością:

 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Auditor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Pełnomocnik ds. jakości wg ISO 9001
 • FMEA – analiza przyczyn i skutków wad – warsztaty
 • SPC – statystyczne metody sterowania procesem – warsztaty.

System zarządzania środowiskiem:

 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
 • Auditor wiodący systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
 • Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001.

System zarządzania BHP:

 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001
 • Auditor wiodący systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001
 • Pełnomocnik ds. systemu zarządzania BHP.

Inne:

 • Auditor wewnętrzny przemysłu motoryzacyjnego wg ISO/TS 16494
 • Specyfikacje techniczna ISO/TS 16949 – przegląd wymagań
 • Szkolenia dla Auditorów i Pełnomocników zintegrowanych systemów zarządzania.

Zagadnienia możliwe do zrealizowania: Lean manufacturing,
Kaizen, Narzędzia jakości, HACCP, GMP/GHP …

Kompetencje „miękkie”

Kompetencje interpersonalne i praca z grupą:

 • Konstruktywna komunikacja w warunkach zakładu pracy
 • Zarządzanie zespołem
 • Przywództwo
 • Motywacja i motywowanie
 • Zarządzanie zmianą
 • Podejmowanie decyzji
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie stresem
 • Profesjonalny kontakt z klientem. Trudny klient

Do zrealizowania:  Asertywność, Autoprezentacja, Kultura organizacji, …