SZKOLENIA

PCC-Cert – profesjonalne usługi szkoleniowe

 • PAMIĘTAJ System Zarządzania Jakością ISO 9001 jest obecny w prawie każdym dużym przedsiębiorstwie i korporacji. Posiada go również wiele przedsiębiorstw średnich i małych. Każda z tych firm potrzebuje osoby (osób) , która zajmie się nadzorem nad systemem (np. w ramach dodatkowych obowiązków). Taka osoba wg normy ISO 9001 musi posiadać odpowiednie, potwierdzone kompetencje. Może to być m.in. certyfikat ukończenia szkolenia Auditora Wewnętrznego ISO 9001.

Dostępne szkolenia:

Auditor wewnętrzny ISO 22000

Auditor wewnętrzny ISO 9001:2015

 Auditor wewnętrzny ISO 14001:2015

Lean manufacturing

Auditor wewnętrzny BHP 18001

IATF

 

W dzisiejszych “burzliwych” czasach,  organizacjami zdolnymi do szybkiego przystosowania się do zmian są organizacje uczące się.
Szkolenia, to doskonała okazja do podniesienia kompetencji pracowników, by mogli w zróżnicowanym gronie wymienić doświadczenia,
zapoznać się z najnowszą wiedzą i badaniami, by byli „na bieżąco”.

Uczestnicy o szkoleniach PCC-Cert: Jedno z najlepszych szkoleń, na których byłem. O ile nie najlepsze; Bardzo dobrze prowadzone; Wyjątkowo ciekawe;
Praktyczne przedstawienie problemów; (…) indywidualne podejście; Nauka przez zabawę; (…) wspólne analizowanie sytuacji; (…) moje wątpliwości zostały rozwiązane; (…) czas efektywnie wykorzystany; Nie wyobrażałem sobie, jak można w atrakcyjny sposób mówić o normie, a jednak … .

Uczestnicy o pracy Trenerów: Świetni prowadzący, widać, że mają doświadczenie; Kompetentni i ta łatwość przekazu; Bardzo dobry kontakt z grupą;
Podchodzą do zagadnień profesjonalnie; (…) potrafią w interesujący sposób przekazać wiedzę; (…) tłumaczą, imponując jednocześnie wiedzą. 

PCC-Cert to rzetelna i solidna firma.
S
zkolimy już drugą dekadę. Usługi realizujemy profesjonalnie i elastycznie. Dostosowujemy terminy i miejsca szkoleń do Państwa potrzeb.
Oferujemy szkolenia “twarde” z zakresu systemów zarządzania oraz „miękkie” obejmujące kompetencje interpersonalne i pracę w zespole. 

 Kompetencje „twarde”

System zarządzania jakością:

 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Auditor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Pełnomocnik ds. jakości wg ISO 9001
 • FMEA – analiza przyczyn i skutków wad – warsztaty
 • SPC – statystyczne metody sterowania procesem – warsztaty.

System zarządzania środowiskiem:

 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
 • Auditor wiodący systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
 • Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001.

System zarządzania BHP:

 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001
 • Auditor wiodący systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001
 • Pełnomocnik ds. systemu zarządzania BHP.

Inne:

 • Auditor wewnętrzny przemysłu motoryzacyjnego wg ISO/TS 16494
 • Specyfikacje techniczna ISO/TS 16949 – przegląd wymagań
 • Szkolenia dla Auditorów i Pełnomocników zintegrowanych systemów zarządzania.

Zagadnienia możliwe do zrealizowania: Lean manufacturing,
Kaizen, Narzędzia jakości, HACCP, GMP/GHP …

Kompetencje „miękkie”

Kompetencje interpersonalne i praca z grupą:

 • Konstruktywna komunikacja w warunkach zakładu pracy
 • Zarządzanie zespołem
 • Przywództwo
 • Motywacja i motywowanie
 • Zarządzanie zmianą
 • Podejmowanie decyzji
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie stresem
 • Profesjonalny kontakt z klientem. Trudny klient

Do zrealizowania:  Asertywność, Autoprezentacja, Kultura organizacji, …