CERTYFIKOWANY KURS AUDITORA WIODĄCEGO wg ISO 9001:2015

Zyskaj pewność, że skutecznie przeprowadzisz audyt systemu zarządzania jakością zgodnie z uznanymi na całym świecie najlepszymi praktykami. Wykaż swoje zaangażowanie w jakość, przekształcając istniejące umiejętności audytora zgodnie z normą ISO 9001:2015. Konsoliduj swoją wiedzę z najnowszymi osiągnięciami i przyczyniaj się do ciągłego doskonalenia firmy.

Poznasz kluczowe zasady i praktyki skutecznych audytów SZJ zgodnie z ISO 9001:2015 i ISO 19011 „Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania”. Stosując podejście krok po kroku, zostaniesz poprowadzony przez cały proces audytu, od planowania do dalszych działań. W ciągu 5 dni zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia i przeprowadzenia udanego audytu systemów zarządzania. Naucz się opisywać cele audytu ISO 9001:2015  i zdobądź certyfikat strony trzeciej. Zdobądź umiejętności planowania, przeprowadzania, raportowania i nadzorowania audytu SZJ, który potwierdza zgodność i poprawia  wydajność organizacji.

Co zyska Uczestnik szkolenia?

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zasad oceny spełnienia wymagań normy ISO 9001
 • zrozumie istotę i cel przeprowadzania auditów, w tym zewnętrznych
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i przeprowadzania auditów systemu zarządzania jakością
 • będzie świadomy czynników wpływających na konstruktywny przebieg rozmowy, w tym auditowej
 • uzyska certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej PCC-CERT

Program szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w dniach:

ISO 9001: 14, 21, ,22, 28, 29.10.2022

ISO 14001: 14, 21, ,22, 28, 29.10 i 4.11.2022

ISO 45001: 14, 21, ,22, 28, 29.10 i 5.11.2022

Dzień 1:

 • Zasady certyfikacji systemów zarządzania jakością
 • wytyczne PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) w oparciu o EA (European co-operation for Accreditation)/ IAF (International Accreditation Forum)
 • wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania wg normy PN-EN ISO 19011 i normy PN-EN ISO/IEC 17021

Dzień 2

 • Audit – metoda weryfikacji zintegrowanego systemu zarządzania
 • cele auditu i rodzaje auditów
 • zasady auditowania, w tym postępowanie etyczne, rzetelność, staranność zawodowa, niezależność, opieranie się na dowodach

Dzień 3

 • planowanie i przygotowanie auditu: kwalifikacje auditorów, ustalanie czasu auditowego, przygotowanie oceny organizacji wielooddziałowej, weryfikacja zdolności organizacji do oceny, zarządzanie programem auditów, planowanie auditu

Dzień 4

 • przeprowadzenie auditu: ocena dokumentacji, przygotowanie dokumentów roboczych, zasady prowadzenia badania na miejscu (spotkanie otwierające, rola obserwatorów, dokonywanie ocen (pojęcie niezgodności, spostrzeżeń, potencjałów i pozytywów), spotkanie zamykające, przygotowanie raportu z auditu, działania poauditowe
 • przeprowadzenie oceny systemu zarządzania jakością

Dzień 5

 • System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001
 • elementy systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001
 • interpretacja i analiza wymagań normy PN-EN ISO 9001
 • Egzamin
 • Podsumowanie

+48 570-725-574

biuro@pcc-cert.pl

szkolenia @pcc-cert.pl