Auditor wewnętrzny PN-EN ISO 22000

Szkolenie Auditor Wewnętrzny ISO 22000

 

Najbliższe szkolenie Auditor Wewnętrzny ISO 22000:                                          20-21.11.2020 online ZAPRASZAMY!

 

Co zyska Uczestnik szkolenia?

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zasad interpretacji wymagań normy PN-EN ISO 22000
 • zrozumie istotę i cel przeprowadzania auditów
 • pozna rodzaje auditów, ich metodykę oraz narzędzia, które będzie umiał adekwatnie zastosować w swojej pracy
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i efektywnego przeprowadzania auditów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w przedsiębiorstwie
 • zdobędzie umiejętności niezbędne do prowadzenia konstruktywnej rozmowy auditowej
 • uzyska certyfikat  Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Program szkolenia:

 • Istotne elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według normy PN-EN ISO 22000. Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań norm odnośnie systemów zarządzania.
 • Planowanie i przygotowanie auditu – stosowanie listy pytań. Przeprowadzenie auditu: zasady prowadzenia badania na miejscu, dokumentowanie wyników auditu – ćwiczenia podnoszące umiejętności dokonywania analiz i ocen.

Program szkolenia może zostać dostosowany do Państwa specyficznych potrzeb. W szczególności zapraszamy do przeprowadzenia badań jakościowych, dzięki którym możliwe jest rzetelne zdiagnozowanie bieżących potrzeb szkoleniowych w Państwa organizacji.

Szkolenie proponujemy:

 • wszystkim osobom zainteresowanym poszerzaniem kwalifikacji z zakresu oceny skuteczności zarządzania, a przede wszystkim:
 • przyszłym auditorom systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • pełnomocnikom ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności w przedsiębiorstwie
 • kadrze zarządzającej
 • pracownikom działów, w których prowadzone będą audity

 

Jak wygląda kurs online?

 • kurs prowadzony jest na żywo
 • istnieje możliwość aktywnego uczestnictwa i zadawania pytań
 • dostęp do materiałów szkoleniowych przed kursem w wersji online, a po szkoleniu przesyłamy Ci skrypt na wskazany adres
 • dostęp do platformy szkoleniowej, na której znajdują się ćwiczenia
 • certyfikat w wersji papierowej przesyłamy drogą pocztową

Cena :

 • 298 zł – dal studentów i absolwentów*
 • 459 zł studenci i absolwenci wysłani przez pracodawcę
 • 779 zł pozostali uczestnicy

*absolwenci do 4 lat po ukończeniu studiów

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TEMATAMI, PROGRAMAMI I TERMINAMI POZOSTAŁYCH SZKOLEŃ 

Zapisy i pytania prosimy kierować na adres: biuro@pcc-cert.pl lub szkolenia@pcc-cert.pl