Certyfikacja systemów zarządzania

 PCC-Cert – gwarantowane usługi certyfikacyjne na najwyższym poziomie

Jesteśmy firmą, która świadczy profesjonalne usługi w zakresie potwierdzenia, że system ISO jest prawidłowo wdrożony, stosowany i nadzorowany. Ze względu na wymagania akredytacyjnie nie prowadzimy usług wdrażania ISO. Podmioty, które zdecydują się na certyfikację ISO, zyskują szeroki pakiet korzyści związanych z codziennym funkcjonowaniem prowadzonej przez nich firmy, relacjach z klientami, dostawcami czy kontrahentami.

Nasza firma PCC-Cert oferuje profesjonalne usługi certyfikacyjne w zakresie zgodności z takimi normami jak:

Ponadto prowadzimy certyfikację zintegrowanych systemów zarządzania, co wpływa na obniżenie kosztów certyfikacji ISO.
Dokonujemy także przeniesień certyfikatów ISO z innych akredytowanych jednostek.

Skuteczne Wdrożenie ISO i certyfikacja systemów zarządzania = sukces firmy

Jednym z czynników, które wpływają na sukces firmy, jest kompleksowe zarządzanie zgodne z międzynarodowymi normami ISO. Podmioty, którym zależy na wzmocnieniu pozycji na rynku, coraz chętniej decydują się na wdrożenie i certyfikację systemów zarządzania. Przykładowo: w 2002 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) oszacowała liczbę wydanych certyfikatów systemów zarządzania jakością na ponad pół miliona. Liczba ta cały czas wzrasta, co tylko potwierdza, że wdrażanie ISO i certyfikacja jest ważnym zagadnieniem w działalności różnych podmiotów.

Certyfikacja systemów zarządzania niesie za sobą szereg korzyści dla organizacji:

✓ zwiększa wiarygodność firmy na rynku,
✓ dodaje prestiżu, wyróżnia – buduje pozytywny wizerunek u klientów oraz kooperantów
zarówno w kraju, jak i zagranicą,

✓ pozwala na bardziej spójne, logiczne i całościowe zarządzanie firmą,
✓ zwiększa szanse firmy na wybór podczas przetargów, zawierania kontraktów, itp.,
✓ mobilizuje do działań na rzecz klienta – firma staje rozwija się i staje się jeszcze
bardziej atrakcyjna.

Organizacje posiadające zestandaryzowane systemy zarządzania, uwiarygodnione przez akredytowane jednostki certyfikacyjne takie jak PCC-Cert, są postrzegane jako sprawniej działające, lepiej zorganizowane, bardziej rentowne i atrakcyjne dla obecnych i przyszłych klientów.

cert2

“Zdobycie certyfikatu
to ważna
rzecz, ale ważne jest także zachowanie tego certyfikatu.”

Prezes KGHM, uroczystość wręczenia certyfikatu PCC-Cert, czerwiec 2011

Droga do certyfikatu ISO
Firmy, które zdecydują się wdrażanie ISO, muszą liczyć się z tym, że jest to duża inwestycja, która – mimo kosztów – szybko przyniesie wymierne zyski. W zależności od tego, jakie mają być wdrożone standardy, proces certyfikacji ISO przebiega różnie – krócej lub dłużej.

Współpraca z naszą firmą przebiega etapami:
✓ przedstawienie oferty na certyfikację,
✓ zawarcie umowy,
✓ przegląd dokumentacji,
✓ audit w firmie,
✓ przyznanie certyfikatu.

W firmie przeprowadzamy szczegółowe badanie firmy pod względem określenia jej głównych struktur, procesów  przyczynowo-skutkowych, które są nieodłącznym elementem powstawania produktów oraz odpowiedzialności pracowników za te działania. Na tej podstawie możemy określić, jak przebiegał proces wdrażania ISO i jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać certyfikat ISO.

Sztuką jest pozytywnie przejść proces wdrożenia ISO i uzyskać certyfikat ISO. Jeszcze większym wyzwaniem jest jednak utrzymanie tej jakości. Dlatego dla podtrzymania ważności certyfikacji ISO raz w roku odbywa się audit nadzoru, a po trzech latach – audit recertyfikacyjny. W ten sposób zachowana jest ciągłość certyfikacji systemów zarządzania. Nasza firma PCC-Cert – to gwarantowane usługi certyfikacyjne na najwyższym poziomie!

Jeśli jesteś zainteresowany certyfikacją – wypełnij wniosek i zapytaj o ofertę!

Do pobrania: 

nasze informatory: CC-IN1, CC-IN2

Wniosek o wycenę: CC11-1

Wniosek o wycenę EnMS (ISO 50001): CC11-1A

Znaki certyfikacji do pobrania TUTAJ