Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Żywności HACCP

Bezpiecznie dla żywności i konsumenta

Wdrożenie HACCP to podstawa, dla przedsiębiorstw z branży spożywczej, do utrzymania bezpieczeństwa i higieny produkcji.
Od 1 maja 2004 r. HACCP stanowi obowiązkowy system kontroli w przemyśle spożywczym. Do jego stosowania zobowiązane są firmy przetwarzające żywność
i nią handlujące.
HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) pomaga zidentyfikować i unikać potencjalnych zagrożeń przy produkcji i dystrybucji żywności. Przed wdrożeniem HACCP konieczne jest wcielenie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP – Good Manufacturing Practice) oraz zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP – Good Hygiene Practice). Celem jest stworzenie warunków do produkcji żywności bezpiecznej pod względem higienicznym.

Korzyści z działania zgodnego ze standardami HACCP:

✓ stały nadzór i kontrola nad każdym etapem produkcji
✓ eliminowanie możliwości skażenia żywności
✓ ograniczanie strat produkcyjnych
✓ monitorowanie całego łańcucha dostaw żywności
✓ spełnianie obowiązkowych wymogów.

Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Żywności HACCP, to potwierdzenie,  że firma dostarcza bezpiecznych
pod względem zdrowotnym produktów.

wypełnij wniosek – zapytaj o ofertę   biuro@pcc-cert.pl

wniosek o wycenę  CC11-1

Certyfikacja HACCP – jest to proces, którego pozytywne przeprowadzenie w firmie produkującej, przetwarzającej bądź dystrybuującej żywność, pozwala jej uzyskać potwierdzenie, iż poszczególne artykuły pochodzą z pewnego źródła, a ewentualny ich zakup przez klienta nie wiąże się z najmniejszym choćby ryzykiem.

Wzrost świadomości konsumentów

Zauważalny w ostatnich latach wzrost zainteresowania społeczeństwa tym, w jakich warunkach wytwarzana jest żywność dostępna w sklepach sprawia, że jej producenci oraz dystrybutorzy coraz bardziej potrzebują wiarygodnego potwierdzenia, że oferowane przez nich produkty nie szkodzą zdrowiu i mogą być bez żadnych obaw spożywane.

Jak zapewne łatwo można się domyślić, nie każdy jest w stanie w wiarygodny sposób to udowodnić, co sprawia, że jeśli nawet w rzeczywistości dana osoba bądź koncern oferuje klientom w pełni wartościowe artykuły spożywcze, ich wytwarzanie lub sprzedaż mogą stać się w krótkim czasie nieopłacalne. W jaki zatem sposób przekonać potencjalną grupę docelową do tego, iż zaopatrywanie się w żywność w miejscu X jest lepszym rozwiązaniem niż jej zakup w firmie Y? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i brzmi następująco – należy uzyskać certyfikat HACCP. Kto go wydaje? Między innymi właśnie my – PCC-CERT.

Certyfikat HACCP. Co to jest?

Mówiąc najprościej, termin ten oznacza otrzymanie pisemnego potwierdzenia zgodności produktu z wymaganiami, które zostały określone w danej specyfikacji odniesienia. W przypadku interesującej nas w tym miejscu żywności szczególnie istotna jest certyfikacja HACCP – jednak co to jest?. System ten (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points System) stanowi swoistą grupę wiążących się ze sobą procedur, które wspólnie trzymają pieczę nad bezpieczeństwem żywności, określając jej przydatność (lub nie) do spożycia. Na pewno warto więc zainteresować się opisywanym systemem, aby móc zyskać wiarygodność w oczach klientów i – jeśli zajdzie taka potrzeba – móc poprawić wszelkie niedociągnięcia we własnej działalności, eliminując tym samym ryzyko, iż dopuszczenie danego produktu do sprzedaży mogłoby narazić kogokolwiek na problemy ze zdrowiem lub nawet spowodować zagrożenie życia.

Decydując się na wdrożenie systemu HACCP przez danego producenta żywności, musi pamiętać on o tym, że szczegółowej analizie poddane zostaną warunki, w których przebiega proces wytwarzania żywności oraz wszelka dokumentacja, która również jest istotna w procesie przeprowadzania certyfikacji HACCP.

Na czym polega proces certyfikacji HACCP?

Na skorzystanie z naszych usług do tej pory zdecydowały się już setki producentów, przetwórców oraz dystrybutorów żywności, którzy otrzymali wydany przez nas certyfikat HACCP. Jak go zdobyć, nie tracąc przy tym dużo pieniędzy oraz czasu? Najlepszą odpowiedzią na to pytanie będzie przedstawienie etapów, przez które należy przejść, aby móc uzyskać opisywany w tym miejscu dokument:

  1. Audyt wstępny. Na tym etapie najważniejsze jest zapoznanie się ze wszelką dokumentacją, zgromadzoną w siedzibie danego przedsiębiorstwa.
  2. Drugim etapem jest ocenienie skuteczności we wdrażaniu założeń normy w życie, czego dokonuje audytor.
  3. Audyt – dokonywanie realizacji poszczególnych zapisów według wdrożonej dokumentacji. Mówiąc najprościej, na tym etapie przekonujemy się, czy obrany system przynosi oczekiwane rezultaty.
  4. Raportowanie dotychczasowych przedsięwzięć.
  5. Wydanie certyfikatu.

Pamiętać przy tym należy, iż nawet po otrzymaniu certyfikatu HACCP, którego ważność wynosi 36 miesięcy, w dwóch kolejnych latach po upłynięciu roku od zakończenia procesu certyfikacji w danej placówce, powinien zostać przeprowadzony audyt nadzoru. Jego celem jest zapewnienie ciągłego rozwoju wcielonych w życie procesów. Z kolei po upływie trzech lat dokonywany jest audyt recertyfikacji.

PCC-CERT – partner godny zaufania i polecany

Jeżeli zależy Państwu na ulepszeniu własnej działalności i uniknięciu problemów podczas dokonywania rutynowych kontroli, które są przeprowadzane w miejscach, gdzie produkuje się, przetwarza lub sprzedaje żywność, zdecydowanie warto posiadać certyfikat HACCP.

Koszt jego uzyskania nie jest wysoki, a korzyści – bardzo duże. Każda osoba korzystająca z naszych usług, może być pewna, iż wyświadczone one zostaną w pełni profesjonalnie. Odpowiadamy na nawet najtrudniejsze pytania, wspieramy naszych partnerów i nawet po zakończeniu wszystkich etapów prowadzących do certyfikacji mogą oni liczyć na pomoc ze strony PCC-CERT.

W przypadku jakichkolwiek problemów w pełnieniu założeń obranego systemu, istnieje możliwość jego zmodyfikowania. Wszystko po to, by każda firma z nami współpracująca mogła rozwijać swoją działalność bez problemu i z wykorzystaniem technik, które nie przekraczają ich zdolności finansowych. Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych.