Auditor wewnętrzny ISO 9001

 

Szkolenie Auditor Wewnętrzny ISO 9001:2015

 

Najbliższe szkolenie Auditor Wewnętrzny ISO 9001:2015:
29-30.09 WZÓR ONLINE ISO9001  online ZAPRASZAMY!

 

Czas trwania: szkolenie dwudniowe

Co zyska Uczestnik szkolenia ISO 9001?

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zasad interpretacji wymagań normy PN-EN ISO 9001
 • zrozumie istotę i cel przeprowadzania auditów
 • pozna rodzaje auditów, ich metodykę oraz narzędzia, które będzie umiał adekwatnie zastosować w swojej pracy
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i efektywnego przeprowadzania auditów systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
 • zdobędzie umiejętności niezbędne do prowadzenia konstruktywnej rozmowy auditowej
 • uzyska certyfikat  Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

 

Program szkolenia:

 • system jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015
 • elementy systemu jakości według normy PN-EN ISO 9001:2015
 • interpretacja i analiza wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015
 • audit jakości – metoda weryfikacji systemu zarządzania jakością
 • cele auditu
 • rodzaje auditów
 • planowanie i przygotowanie auditu – lista pytań
 • przeprowadzanie auditu: zasady prowadzenia badania na miejscu, pojęcie niezgodności, dokumentowanie wyników auditu
 • różnice między ISO 9001:2009 a ISO 9001:2015

 Program szkolenia może zostać dostosowany do Państwa specyficznych potrzeb. W szczególności zapraszamy do przeprowadzenia badań jakościowych, dzięki którym możliwe jest rzetelne zdiagnozowanie bieżących potrzeb szkoleniowych w Państwa organizacji.

Szkolenie proponujemy:

wszystkim osobom zainteresowanym poszerzaniem kwalifikacji z zakresu oceny skuteczności zarządzania, a przede wszystkim:

 • przyszłym auditorom systemów zarządzania jakością
 • pełnomocnikom ds. zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
 • kadrze zarządzającej
 • pracownikom działów, w których prowadzone będą audity

Cena : 600 zł +VAT

Dla Studentów atrakcyjne zniżki.

*********************************************

Szkolenie Zmiany w normie ISO 9001:2015

 

 

Szkolenie : Zmiany w normie ISO 9001:2015 , ZAPRASZAMY!

pdf_06

 Czas trwania: Szkolenie jednodniowe

Co zyska Uczestnik szkolenia?

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zasad interpretacji wymagań nowej normy PN-EN ISO 9001:2015 na przykładzie dokumentacji systemu jakości
 • pozna zmiany jakie zaszły w stosunku do normy ISO 9001:2008
 • uzyska certyfikat PCC-CERT

Program szkolenia:

 • System jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015
 • elementy systemu jakości według normy PN-EN ISO 9001:2015
 • interpretacja i analiza wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015
 • zmiany w normie PN-EN ISO 9001:2015
 • różnice ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015
 • ocena dokumentacji opisującej przykładową organizację Dyskusja. Podsumowanie.

Szczegóły szkolenia:

Grupa: do 10 osób

Sala : Kobierzyce ul. Sportowa 29

Materiały w formie papierowej i elektronicznej

Cena: 600 zł +VAT – dla Klientów PCC-CERT 10% zniżki.

***

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TEMATAMI, PROGRAMAMI I TERMINAMI POZOSTAŁYCH SZKOLEŃ 

Zapisy i pytania prosimy kierować na adres: biuro@pcc-cert.pl lub szkolenia@pcc-cert.pl