Certyfikacja ISO 50001

Wydatkowanie energii – organizacja może to poprawić

Właściwe zarządzanie energią to dziś jeden z kluczy do sukcesu niejednej firmy. Biorąc pod uwagę rosnące wydatki za użytkowane media, zrobienie wszystkiego, aby zmniejszyć koszty działania, może przynieść przewagę nad konkurencją. Wdrożenie i certyfikacja ISO 50001, czyli Systemu Zarządzania Energią według normy PN-EN ISO 50001, mobilizuje do podjęcia działań, które ograniczą zużycie energii i pozwolą uzyskać pełną kontrolę nad kosztami ponoszonymi z tego tytułu.

Ekonomiczne i ekologiczne podejście do tematu Certyfikat ISO 50001 może uzyskać praktycznie każdy podmiot prowadzący działalność. Nie ma bowiem znaczenia ani jego wielkość, ani branża w jakiej funkcjonuje, ani też niewpływają na  to uwarunkowania społeczne czy geograficzne. Z pewnością jednak największe korzyści przynosi tym organizacjom, które na co dzień zużywają bardzo dużo energii.

Mogą to być np. firmy budowlane, transportowe, produkcyjne, fabryki itd. Zobowiązane są one do przestrzegania wymogów w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Norma ISO 50001 jest odpowiedzią na to, jak z jednej strony nauczyć się efektywnie zarządzać energią, a z drugiej – ograniczyć jej szkodliwe działanie dla środowiska naturalnego. Proces certyfikacji ISO 50001 to więc również wzrost świadomości ekologicznej pracowników danej firmy, jak i jej klientów czy partnerów.

Certyfikat ISO 50001 – korzyści wynikające z tych standardów:

✓ mniejsze zużycie energii i wykorzystanie potencjału oszczędnościowego,
✓ redukcja kosztów wytwarzania,
✓ mniejsze rachunki za zużytą energię,
✓ bycie gotowym, gdy posiadanie tego systemu stanie się obligatoryjne,
✓ redukcja emisji gazów cieplarnianych – zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko,
✓ atut biznesowy– większa wiarygodność wobec partnerów zainteresowanych potencjalną  współpracą z firmą, która dba o środowisko naturalne i jest społecznie odpowiedzialna,
✓ cykliczne audity wewnętrzne i zewnętrzne, dzięki którym szybko ujawniane są miejsca, które powodują większe zużycie energii,
✓ możliwość integracji z innymi systemami zarządzania takimi jak np. ISO 9001, ISO 14001 itd.,
✓ ciągłe doskonalenie – wzrost konkurencyjności na rynku,
✓ przygotowanie do sytuacji, gdy certyfikacja ISO 50001 będzie rzeczą obligatoryjną.

Certyfikat ISO 50001 to potwierdzenie, że firma podjęła działania zmierzające do optymalizacji zużycia energii. Certyfikacja w zakresie ISO 50001 ułatwia więc wprowadzenie odpowiedniej polityki energetycznej, daje realną możliwość zredukowania kosztów związanych wykorzystywanej energii, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w tym zakresie.

Jeśli jesteś zainteresowany certyfikacją ISO 50001 – wypełnij wniosek i zapytaj o ofertę!

wypełnij wniosek – zapytaj o ofertę   biuro@pcc-cert.pl

wniosek o wycenę  CC11-1A