Auditor wewnętrzny ISO 14001

 

Najbliższe szkolenie Auditor Wewnętrzny ISO 14001
20-21.10.2020 online ZAPRASZAMY!

Szk

Czas trwania: szkolenie jednodniowe

Co zyska Uczestnik szkolenia?

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zasad interpretacji wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015 na przykładzie dokumentacji systemu środowiskowego
 • pozna zmiany jakie zaszły w stosunku do normy ISO 9001:2009
 • uzyska certyfikat PCC-CERT

Program szkolenia (każdy podpunkt zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015:

 • system środowiskowy zgodny z wymaganiami normy
 • elementy systemu środowiskowego według normy
 • interpretacja i analiza wymagań normy
 • zmiany w normie
 • różnice ISO 14001:2005 a ISO 14001:2015
 • ocena dokumentacji opisującej przykładową organizację
 • Podsumowanie.

Szczegóły szkolenia:

Grupa: do 10 osób
Sala : Kobierzyce, ul. Sportowa 29
Materiały w formie papierowej i elektronicznej
Cena: 400 zł +VAT

****************************************************

Czas trwania: szkolenie dwudniowe

***

Co zyska Uczestnik szkolenia?

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zasad interpretacji wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015
 • zrozumie istotę i cel przeprowadzania auditów
 • pozna rodzaje auditów, ich metodykę oraz narzędzia, które będzie umiał adekwatnie zastosować w swojej pracy
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i efektywnego przeprowadzania auditów systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie
 • zdobędzie umiejętności niezbędne do prowadzenia konstruktywnej rozmowy auditowej
 • uzyska certyfikat  Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego

Program szkolenia:

 • system jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015
 • elementy systemu jakości według normy PN-EN ISO 14001:2015
 • interpretacja i analiza wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015
 • audit środowiskowy- metoda weryfikacji systemu zarządzania środowiskowego
 • cele auditu
 • rodzaje auditów
 • planowanie i przygotowanie auditu – lista pytań
 • przeprowadzanie auditu: zasady prowadzenia badania na miejscu, pojęcie niezgodności, dokumentowanie wyników auditu
 • różnice między ISO 14001:2005 a ISO 14001:2015

Program szkolenia może zostać dostosowany do Państwa specyficznych potrzeb. W szczególności zapraszamy do przeprowadzenia badań jakościowych, dzięki którym możliwe jest rzetelne zdiagnozowanie bieżących potrzeb szkoleniowych w Państwa organizacji.

Szkolenie proponujemy:

wszystkim osobom zainteresowanym poszerzaniem kwalifikacji z zakresu oceny skuteczności zarządzania, a przede wszystkim:

 • przyszłym auditorom systemów zarządzania środowiskowego
 • pełnomocnikom ds. zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie
 • kadrze zarządzającej
 • pracownikom działów, w których prowadzone będą audity

***

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TEMATAMI, PROGRAMAMI I TERMINAMI POZOSTAŁYCH SZKOLEŃ 

Zapisy i pytania prosimy kierować na adres: biuro@pcc-cert.pl lub szkolenia@pcc-cert.pl