Wdrożenie-iso-9001

Wdrożenie ISO 9001?

W przypadku dużych i małych organizacji (małych i średnich przedsiębiorstw) istnieją ważne kwestie przy wdrażaniu systemu zarządzania jakością ISO 9001.
System zarządzania jakością ISO 9001 jest potężnym narzędziem poprawy firmy, dlatego trzeba będzie pomyśleć o sposobie zarządzania firmą oraz o strategicznych celach.
Zaangażowanie ludzi jest również ważne i aby z powodzeniem wdrożyć ISO 9001, musisz upewnić się, że cała firma jest na pokładzie. Być może trzeba mieć pewność, że ludzie są przeszkoleni do skutecznego wdrożenia ISO 9001.
Możemy pomóc usunąć złożoność wdrożenia ISO 9001 z unikalnym zestawem narzędzi i usług, takich jak Jednostka Certyfikująca. Dowiedz się, jak dobrze przygotowany jesteś przez wypełnienie listy kontrolnej samooceny ISO 9001.

Najważniejsze wskazówki dotyczące wdrażania ISO 9001

Uzyskać zaangażowanie i wsparcie od kierownictwa wyższego szczebla.
Zaangażuj całą firmę z dobrą komunikacją wewnętrzną.
Porównaj istniejące systemy jakości z wymaganiami normy ISO 9001.
Uzyskaj opinie klientów i dostawców o aktualnym zarządzaniu jakością.
Stworzenie zespołu wdrożeniowego w celu uzyskania najlepszych wyników.
Mapuj i dziel się rolami, zakresem odpowiedzialności i harmonogramem.
Dostosuj zasady zarządzania jakością ISO 9001 do swojej firmy.
Motywacja zaangażowania personelu w szkolenia i zachęty.
Podziel się wiedzą z zakresu zarządzania jakością ISO 9001 i zachęcaj pracowników do szkolenia jako audytorzy wewnętrzni.
Regularnie sprawdzaj system ISO 9001, aby mieć pewność, że nieustannie udoskonalasz system.

Więcej:
https://www.pcc-cert.pl/certyfikat-iso-9001

https://www.pcc-cert.pl/wdrazanie-iso
https://www.pcc-cert.pl/iso-9001-2015