BLOG JAKOŚCIOWY

CERTYFIKAT ISO 27001 CO TO JEST?

CERTYFIKAT ISO 27001 CO TO JEST?

ISO 27001 jest wiodącym międzynarodowym standardem dotyczącym bezpieczeństwa informacji. Został opracowany, aby pomóc organizacjom, dowolnej wielkości i branży, chronić ich informacje w sposób systematyczny i opłacalny, poprzez przyjęcie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Pełna nazwa normy to “ISO/IEC 27001 – Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001

Continue reading

Nowe Wydanie ISO 27001:2022. Uzyskaj certyfikat.

 

Posiadasz Certyfikat ISO 27001?

 

Jakie zmiany w 2022 roku? Porównanie wersji 2013 do 2022

Czym jest ISO 27001?  https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001

Bezpieczeństwo informacji, to praktyka ochrony informacji poprzez ograniczanie ryzyka informacyjnego. Obejmuje procedury lub środki stosowane w celu ochrony danych elektronicznych przed nieupoważnionym dostępem. Kontrole bezpieczeństwa informacji to urządzenia lub oprogramowanie używane do egzekwowania zasad bezpieczeństwa w celu ochrony poufnych informacji przed nieautoryzowanym dostępem.

Continue reading

Redukcja kosztów dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania. ISO – sposób na inflację?

Zintegrowany system zarządzania ISO – dobry wybór?

Co to jest zintegrowany system zarządzania? https://pl.wikipedia.org/wiki/Zintegrowany_system_zarz%C4%85dzania

Znalezienie oszczędności jest kluczem do wydajniejszego działania, a czasami nawet
do przetrwania firmy w świecie, gdzie inflacja goni równo z postępem technicznym.

Continue reading

ISO w MEDYCYNIE

Certyfikacja Twojego systemu zarządzania jakością świadczy o Twoim zaangażowaniu w działanie podmiotu, ciągłe doskonalenie i satysfakcję pacjentów. Są to namacalne korzyści, które odgrywają ważną rolę w budowaniu zrównoważonej kultury wysokiej wydajności.

Norma ISO 9001 niewątpliwie zawiera szczegółowe wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Zwiększą one zdolność do konsekwentnego świadczenia opieki spełniającej potrzeby pacjenta, a także wymogi ustawowe i regulacyjne. Certyfikacja systemu zarządzania jakością przez PCC-CERT bezsprzecznie daje pacjentom i klientom pewność, że jakość świadczonych przez Ciebie usług jest na najwyższym poziomie.

 

Continue reading

Kurs internetowy na auditora wewnętrznego ISO – rozwój osobisty w dobie pandemii

Pandemia to bardzo trudny czas dla wszystkich. Po kilku miesiącach spędzonych w domu, lockdown rzeczywiście zaczyna dokuczać, zwłaszcza że dla wielu osób wiąże się z zawieszeniem działalności zawodowej lub całkowitą utratą pracy. W takiej sytuacji warto zastanowić się czy obecny zawód daje albo dawał nam satysfakcję i wystarczającą ilość pieniędzy. Jeśli w obu tych kwestiach odpowiedź brzmi “Nie!” lub “Tak, lecz chciałbym więcej.”, należałoby podjąć kroki, które pozwolą na ustabilizowanie sytuacji zawodowej oraz zwiększenie dochodu.

Continue reading

Zdalny audyt ISO – jak wygląda i czy warto się na niego zdecydować

Sytuacja związana z restrykcjami ze względu na pandemię COVID-19, wpłynęła znacząco na sposób funkcjonowania wielu firm. Sposób przeprowadzania auditów również uległ znaczącej zmianie, ponieważ aktualnie przeprowadzany jest on jako audyt zdalny ISO. Należy przyjrzeć się tej możliwości i rozważyć czy warto się na nią decydować.

Continue reading

Międzynarodowe standardy które powinny spełniać organizacje

Sukces współczesnego przedsiębiorstwa to wielowątkowy, złożony proces, którego postęp i powodzenie warunkuje wprowadzanie efektywnych systemów zarządzania, niezależnie od branży. Kompleksowe, dynamiczne zarządzanie, budujące konkurencyjność firmy i wzmacniające jej pozycję rynkową, coraz częściej oparte jest w wielu organizacjach na międzynarodowym programie norm i standardów. Continue reading