BLOG JAKOŚCIOWY

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej

16 czerwca 2023 weszła w życie Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Zgodnie z jej treścią na system jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta składają się:

1) autoryzacja;

2) wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem, zwany dalej “wewnętrznym systemem”;

3) akredytacja;

4) rejestry medyczne w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650 i 1234).

Autoryzacja i akredytacja jest udzielana bezpośrednio przez NFZ. Oznacza to, że  nie można jej przeprowadzić przy pomocy zewnętrznych podmiotów. Natomiast wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem już tak.

Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem jest równoważny z posiadanym już przez wiele podmiotów certyfikat ISO 9001, ISO 27001 czy ISO 45001. Potwierdzenie posiadania wewnętrznego systemu o którym mówi ustawa, następuje przez niezależną jednostkę certyfikującą  czyli taką z wykazu Polskiego Centrum Akredytacji  (wykaz – https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-systemy/AC%20082,podmiot.html). Certyfikat wydawany jest na 3 lata, a wizyty auditorskie są obowiązkowe każdego roku.

Posiadanie certyfikatu ISO 9001, certyfikatu ISO 27001 czy ISO 45001 pozwala spełnić wymagania ustawy o jakości i bezpieczeństwie.

W razie pytań konsultanci Polskiego Centrum Certyfikacji –  PCC-CETRT – chętnie pomogą oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.

 

CERTYFIKAT ISO 27001 CO TO JEST?

CERTYFIKAT ISO 27001 CO TO JEST?

ISO 27001 jest wiodącym międzynarodowym standardem dotyczącym bezpieczeństwa informacji. Został opracowany, aby pomóc organizacjom, dowolnej wielkości i branży, chronić ich informacje w sposób systematyczny i opłacalny, poprzez przyjęcie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Pełna nazwa normy to “ISO/IEC 27001 – Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001

Continue reading

Nowe Wydanie ISO 27001:2022. Uzyskaj certyfikat.

 

Posiadasz Certyfikat ISO 27001?

 

Jakie zmiany w 2022 roku? Porównanie wersji 2013 do 2022

Czym jest ISO 27001?  https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001

Bezpieczeństwo informacji, to praktyka ochrony informacji poprzez ograniczanie ryzyka informacyjnego. Obejmuje procedury lub środki stosowane w celu ochrony danych elektronicznych przed nieupoważnionym dostępem. Kontrole bezpieczeństwa informacji to urządzenia lub oprogramowanie używane do egzekwowania zasad bezpieczeństwa w celu ochrony poufnych informacji przed nieautoryzowanym dostępem.

Continue reading

Redukcja kosztów dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania. ISO – sposób na inflację?

Zintegrowany system zarządzania ISO – dobry wybór?

Co to jest zintegrowany system zarządzania? https://pl.wikipedia.org/wiki/Zintegrowany_system_zarz%C4%85dzania

Znalezienie oszczędności jest kluczem do wydajniejszego działania, a czasami nawet
do przetrwania firmy w świecie, gdzie inflacja goni równo z postępem technicznym.

Continue reading

ISO w MEDYCYNIE

Certyfikacja Twojego systemu zarządzania jakością świadczy o Twoim zaangażowaniu w działanie podmiotu, ciągłe doskonalenie i satysfakcję pacjentów. Są to namacalne korzyści, które odgrywają ważną rolę w budowaniu zrównoważonej kultury wysokiej wydajności.

Norma ISO 9001 niewątpliwie zawiera szczegółowe wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Zwiększą one zdolność do konsekwentnego świadczenia opieki spełniającej potrzeby pacjenta, a także wymogi ustawowe i regulacyjne. Certyfikacja systemu zarządzania jakością przez PCC-CERT bezsprzecznie daje pacjentom i klientom pewność, że jakość świadczonych przez Ciebie usług jest na najwyższym poziomie.

 

Continue reading

Kurs internetowy na auditora wewnętrznego ISO – rozwój osobisty w dobie pandemii

Pandemia to bardzo trudny czas dla wszystkich. Po kilku miesiącach spędzonych w domu, lockdown rzeczywiście zaczyna dokuczać, zwłaszcza że dla wielu osób wiąże się z zawieszeniem działalności zawodowej lub całkowitą utratą pracy. W takiej sytuacji warto zastanowić się czy obecny zawód daje albo dawał nam satysfakcję i wystarczającą ilość pieniędzy. Jeśli w obu tych kwestiach odpowiedź brzmi “Nie!” lub “Tak, lecz chciałbym więcej.”, należałoby podjąć kroki, które pozwolą na ustabilizowanie sytuacji zawodowej oraz zwiększenie dochodu.

Continue reading

Zdalny audyt ISO – jak wygląda i czy warto się na niego zdecydować

Sytuacja związana z restrykcjami ze względu na pandemię COVID-19, wpłynęła znacząco na sposób funkcjonowania wielu firm. Sposób przeprowadzania auditów również uległ znaczącej zmianie, ponieważ aktualnie przeprowadzany jest on jako audyt zdalny ISO. Należy przyjrzeć się tej możliwości i rozważyć czy warto się na nią decydować.

Continue reading