BLOG JAKOŚCIOWY

Archiwa kategorii: Zarządzanie Jakością ISO 9001

W tym miejscu znajdziesz całą paletę artykułów poświęconych tematyce systemów zarządzania jakością. System zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001.

ISO 9001 to najbardziej popularny standard na świecie.

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej

16 czerwca 2023 weszła w życie Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Zgodnie z jej treścią na system jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta składają się:

1) autoryzacja;

2) wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem, zwany dalej “wewnętrznym systemem”;

3) akredytacja;

4) rejestry medyczne w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650 i 1234).

Autoryzacja i akredytacja jest udzielana bezpośrednio przez NFZ. Oznacza to, że  nie można jej przeprowadzić przy pomocy zewnętrznych podmiotów. Natomiast wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem już tak.

Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem jest równoważny z posiadanym już przez wiele podmiotów certyfikat ISO 9001, ISO 27001 czy ISO 45001. Potwierdzenie posiadania wewnętrznego systemu o którym mówi ustawa, następuje przez niezależną jednostkę certyfikującą  czyli taką z wykazu Polskiego Centrum Akredytacji  (wykaz – https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-systemy/AC%20082,podmiot.html). Certyfikat wydawany jest na 3 lata, a wizyty auditorskie są obowiązkowe każdego roku.

Posiadanie certyfikatu ISO 9001, certyfikatu ISO 27001 czy ISO 45001 pozwala spełnić wymagania ustawy o jakości i bezpieczeństwie.

W razie pytań konsultanci Polskiego Centrum Certyfikacji –  PCC-CETRT – chętnie pomogą oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.

 

Systemy zarządzania jakością

Każda osoba, która chce zostać przedsiębiorcą, musi liczyć się z tym, że będzie zmuszona stale uczyć się nowych rzeczy. Wszyscy doskonale wiemy, że świat stale ulega zmianie, dlatego nawet wieloletni profesjonaliści powinni przez cały czas dążyć do perfekcji i uzupełniać swoją wiedzę. Poszerzanie horyzontów, udoskonalanie się, czy podążanie za trendami to konieczność, która żadnemu właścicielowi firmy nie powinna być obca. Ludzie, którzy chcą prowadzić własny biznes, powinni zainteresować się systemami zarządzania jakości. Co warto wiedzieć na ich temat?

Continue reading

Na czym polega zarządzanie przez jakość

Total Quality Management, czyli zarządzanie przez jakość to według profesora L. Wasilewskiego filozofia zarządzania, która stosowana jest podczas wprowadzania przedsięwzięć i procesów firmy na zasadach przywódczej roli kierownictwa w danej organizacji, w której każdy z jej pracowników współpracuje z zespołem ze swojego środowiska pracy. Pracownicy Ci stosują przy tym narzędzia ciągłem poprawy, spełnienia lub wyprzedzenia oczekiwań klienta. Celem takiego działania jest osiąganie przez firmę różnorodnych korzyści od większej wiarygodności przez zwiększenie zysków aż po obniżenie kosztów, które nie tworzą wartości dodanej.
Continue reading

Charakterystyka szkolenia ISO 9001

Niemal każde duże przedsiębiorstwo lub korporacja, ale także wiele małych i średnich firm, decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001. W każdym z tych miejsc musi pracować osoba, która nadzoruje wypełnianie obowiązków, jakie narzuca na wszystkich pracowników certyfikat. Musi zatem posiadać odpowiednie przygotowanie do pełnienia takiej funkcji, którego nabywa podczas odpowiedniego szkolenia.
Continue reading

Nowe wydania norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 co się zmieni?

07 października 2015 r. zostało opublikowane nowe wydanie normy ISO 9001 w języku angielskim . Na Polskie tłumaczenie przyszło nam trochę poczekać, stało się to 06 lipca 2016 r. Podobnie miało miejsce ukazanie się normy ISO 14001 – opublikowana 30 września 2015 r., a tłumaczenie Polskie 18 sierpnia 2016 r.

Nowelizacja ISO 9001

Continue reading