Archiwa tagu: certyfikat ISO 27001

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej

16 czerwca 2023 weszła w życie Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Zgodnie z jej treścią na system jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta składają się:

1) autoryzacja;

2) wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem, zwany dalej “wewnętrznym systemem”;

3) akredytacja;

4) rejestry medyczne w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650 i 1234).

Autoryzacja i akredytacja jest udzielana bezpośrednio przez NFZ. Oznacza to, że  nie można jej przeprowadzić przy pomocy zewnętrznych podmiotów. Natomiast wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem już tak.

Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem jest równoważny z posiadanym już przez wiele podmiotów certyfikat ISO 9001, ISO 27001 czy ISO 45001. Potwierdzenie posiadania wewnętrznego systemu o którym mówi ustawa, następuje przez niezależną jednostkę certyfikującą  czyli taką z wykazu Polskiego Centrum Akredytacji  (wykaz – https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-systemy/AC%20082,podmiot.html). Certyfikat wydawany jest na 3 lata, a wizyty auditorskie są obowiązkowe każdego roku.

Posiadanie certyfikatu ISO 9001, certyfikatu ISO 27001 czy ISO 45001 pozwala spełnić wymagania ustawy o jakości i bezpieczeństwie.

W razie pytań konsultanci Polskiego Centrum Certyfikacji –  PCC-CETRT – chętnie pomogą oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.