Certyfikacja wyrobu – maszyny

 

DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r.

w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).

Dyrektywy Nowego Podejścia jasno określają bezwzględne wymagania w stosunku to wszystkich grup produktowych przed wprowadzeniem ich do obrotu. Niniejsza dyrektywa wyróżnia 2 kategorie maszyn.


Definicja maszyny

Maszyna ukończona 
Maszyna nieukończona

urządzenie lub zestaw urządzeń, które:

  • posiada przynajmniej jeden ruchomy element,
  • napędzane jest mechanizmem napędowym (np. silnik elektryczny, spalinowy, pompa hydrauliczna, pneumatyczna itp.),
  • ma konkretne zastosowanie (pracuje jako gotowe urządzenie).

zestaw elementów:

  • przeznaczony do wbudowania w inne maszyny,
  • niemogący samodzielnie być stosowany.


System oceny zgodności z dyrektywą maszynową

Zrzut ekranu 2015-12-23 o 17.03.23

1. Kontrola wewnętrzna:

System ten jest najczęściej stosowany przez producentów głównie dzięki nieskomplikowanym wymaganiom i naciskowi położonemu na bezpieczeństwo użytkowania maszyny.

2. Badanie typu WE:

System ten wymaga od producenta przeprowadzenie specjalistycznych badań przez uprawnioną jednostkę, które poświadczają, że maszyna jest dostosowana do europejskich wymagań i bezpieczna.

3. Pełne zapewnienie jakości:

Pełne zapewnienie jakości producent uzyskuje poprzez wdrożenie i certyfikację systemu jakości w obrębie projektu, procesu wytworzenia, końcowej kontroli i badań produkowanych.


Polskie akty prawne

Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1270
Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa.


W celu uzyskania wyceny certyfikacji Twojego produktu lub uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: biuro@pcc-cert.pl lub telefonicznie: 570-725-574

 Do pobrania : wniosek o wycenę kosztów certyfikacji wyrobów