AKREDYTACJA

PCC-Cert – akredytowana jednostka certyfikacyjna działająca zgodnie z najlepszymi praktykami

– Zakres akredytacji PCC-CERT nr AC 082

– Certyfikat akredytacji PCC-CERT

Profesjonalizm PCC-Cert został potwierdzony przez akredytacje.
Posiadamy uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) do prowadzenia certyfikacji w zakresie systemów zarządzania:

  • jakością: ISO 9001
  • środowiskiem: ISO 14001
  • bezpieczeństwem i higieną pracy: ISO 45001

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem Staunchly Management System  prowadzimy certyfikację z akredytacją w zakresie systemów zarządzania:

– Zakres akredytacji Staunchly 

– Certyfikat akredytacji Staunchly 

 

 

 

Akredytacja to uznanie kompetencji do wykonywania określonych czynności, przyznawane przez uprawnioną do tego stronę trzecią (państwo/rząd).
PCC-Cert posiada akredytacje stale, od 2001 roku.

Korzyści ze współpracy z jednostką certyfikującą, posiadającą akredytację jaką jest PCC-Cert:

✓ uznawalność certyfikatów na arenie międzynarodowej
✓ większe zaufanie klientów i kooperantów do firm posiadających certyfikat z akredytacją
wiarygodne informacje, na podstawie których firmy mogą podejmować decyzje biznesowe.