BADANIA I PUBLIKACJE

 BADANIA:

Potrzebują Państwo uzasadnień do podjęcia określonych działań lub odstąpienia od nich?
Argumentów dostarczą badania

Wiele organizacji pragnie się doskonalić.  Zbyt często jednak decyzje zapadają na zasadzie „bo tak nam się wydaje”.
Bywa to przyczyną błędów, strat i zawiedzionych nadziei.

PCC-Cert rekomenduje profesjonalne podejście do udoskonalania tego, co dzieje się w firmie.
Rzetelna wiedza, poparta niezależnymi badaniami takimi jak DIAGNOZA i SERVQAL, to solidne podstawy do sensownych działań doskonalących.

Korzyści wynikające z sięgania po opracowania badawcze: 

✓ wiarygodne dane do podejmowania decyzji, dokonywania zmian, w tym w perspektywie długofalowej
✓ minimalizowanie ryzyka błędnych decyzji, „grzechu” zaniechania i związanych z tym konsekwencji
✓ prestiż – inwestowanie w badania i rozwój (R&D) to coś, co robi wrażenie na klientach i partnerach biznesowych.

Czerpanie z możliwości, jakie dają badania naukowe to potwierdzenie, że firma jest zarządzana w sposób profesjonalny, że kierownictwo dokłada starań, by działać efektywnie. To coś, o czym warto, by wiedzieli inni.

Zapraszamy do kontaktu z Polskim Centrum Certyfikacji PCC-Cert aby poznać szczegóły badań jakościowych DIAGNOZA i ilościowych SERVQAL

 

Po jakie badania sięgać? Na jakie się decydować?

Jeśli zależy Państwu na uzyskaniu „twardych” danych liczbowych tak,
by móc śledzić trendy, uogólniać, porównywać się z innymi,
czy to na zewnątrz organizacji (jak wyglądamy na tle innych ), czy w jej
wnętrzu (jak dane zjawisko, np. zadowolenie klientów zmienia się
w czasie ), powinni Państwo wybrać badania ilościowe, np. SERVQAL

przykład – do pobrania

Jeśli chcą Państwo “czegoś więcej” – pogłębionej wiedzy  (zamiast liczb, opis), warto sięgnąć po badania jakościowe, jak np. DIAGNOZA
PRZEDSIĘBIORSTWA W KLUCZOWYCH ASPEKTACH FUNKCJONOWANIA przykład – do pobrania. Jakościowy sposób poznania to możliwość
dotarcia do przyczyn, wyjaśnienia wyników, zrozumienia (a nie tylko
pozyskania informacji). Tak unikalnych danych nie są w stanie
dostarczyć metody ilościowe (zestandaryzowane narzędzia badawcze).

 

PUBLIKACJE PCC-Cert:

1

Marzena Baryluk, Mirosław Baryluk, Podejmowanie decyzji przez auditora,
Problemy Jakości”, 12/2012, s. 44-52.

www.sigma-not.pl/publikacja-73038-podejmowanie-decyzji-przez-auditora-problemy-jakosci-2012-12.html

2

Marzena Baryluk, Magdalena Orłowska, Jakość usług instytucji sektora publicznego,
Problemy Jakości”, 10/2011, s. 37-47.

www.sigma-not.pl/zeszyt-3098-problemy-jakosci-2011-10.html

3

Marzena Baryluk, Beata Cytowska, Stefania Goździk, Jakość usługi z perspektywy klienta. Na przykładzie badań
w sektorze usług medycznych
,
„Problemy Jakości”, 1/2011, s. 42-48.

www.sigma-not.pl/zeszyt-2837-problemy-jakosci-2011-1.html

4

Marzena Baryluk, Zachowania komunikacyjne auditorów jako wartość w ich rozwoju zawodowym,
[w:] Wartości w komunikacji różnych grup społecznych, Marzena Baryluk, Mirosława Wawrzak-Chodaczek (red.),
Wyd. A. Marszałek, Toruń 2009, s. 200-208.

www.marszalek.com.pl/sklep/kategoria/576/Seria%3A+Komunikacja+Spo%C5%82eczna+w+Edukacji/1.html

5

Marzena Baryluk, Komunikacja auditora systemów zarządzania na podstawie badań – zadawanie pytań,
[w:] Komunikacja społeczna w świecie realnym, Marzena Baryluk, Mirosława Wawrzak-Chodaczek (red.),
Wyd. A. Marszałek, Toruń 2008, s. 83-90.

www.marszalek.com.pl/sklep/kategoria/576/Seria%3A+Komunikacja+Spo%C5%82eczna+w+Edukacji/1.html

6

Marzena Baryluk, Doskonalenie kompetencji auditora – zadawanie pytań
„Problemy Jakości”, 6/2008, s. 27-29.

www.sigma-not.pl/zeszyt-1797-problemy-jakosci-2008-6.html

7

Marzena Baryluk, Kompetencje auditora,
„Problemy Jakości”, 1/2008, s. 10-15.

www.sigma-not.pl/zeszyt-1636-problemy-jakosci-2008-1.html

W przygotowaniu:

  • Marzena Baryluk, Auditor – wywieranie wpływu na auditowanych.

Publikacje wcześniejsze:

do 2007 roku

  • Marzena Baryluk, Badania jakościowe w zarządzaniu jakością. Współbadanie, [w:] Systemy zarządzania jakością – wiatrem w żagle, T. Koch, Wrocław 2007, Of. Wyd. Politechniki Wrocławskiej.
  • Marzena Baryluk, Budowanie świadomości pracowników przedsiębiorstw – możliwości i ograniczenia autorskiego modelu badań „Współbadanie”, [w:] Zeszyty naukowe Politechnik Śląskiej. Organizacja i zarządzanie, z. 42, Gliwice 2007, Wyd. Politechniki Śląskiej.
  •  Marzena Baryluk, Aspekty „miękkie” kompetencji auditora systemów zarządzania, [w:] Odkrywanie głębin zarządzania jakością, T. Koch, Wrocław 2006, Of. Wyd. Politechniki Wrocławskiej.