Certyfikacja ISO 27001

Informacja – integralna część biznesu

W dzisiejszym świecie trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo bez technologii informatycznych.
Warto zapewnić
w firmie spójny, logiczny i całościowy sposób zarządzania tymi zasobami.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji to zbiór wymagań umożliwiający ustanowienie, wdrożenie, utrzymanie
oraz doskonalenie polityki związanej z informacją.

Korzyści z działania zgodnego z standardami ISO 27001:

✓ ustanowienie środków bezpieczeństwa dla zasobów informatycznych
✓ poprawa kontroli nad zagrożeniami
✓ systemowe redukowanie popełnianych błędów
✓ minimalizowanie kosztów poprzez przejrzyste i zoptymalizowane struktury
✓ wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji
✓ uzyskanie zgodności z międzynarodowymi specyfikacjami
✓ zwiększenie zaufania klientów i partnerów biznesowych, że ich dane wrażliwe są chronione.

Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji to potwierdzenie, że dostępność informacji
oraz ochrona danych są dla firmy ważne.

wypełnij wniosek – zapytaj o ofertę   biuro@pcc-cert.pl

wniosek o wycenę  CC11-1

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD

Cyberbezpieczny samorząd

CERTYFIKACJA ISO 27001

Certyfikacja ISO 27001 – jest to proces, którego przeprowadzanie ma na celu zwiększenie świadomości korzystających z usług PCC-CERT instytucji na temat zagrożeń, na jakie są narażone dane dotyczące ich klientów, a także usprawnić działanie systemów przez nie wykorzystywanych, by skutecznie zapobiegały działaniu nieuczciwych osób. Certyfikat ISO 27001 potwierdza, że firma go posiadająca stosuje się nie tylko do wymagań zawartych w rozporządzeniu RODO, jest to o krok wyżej od przepisów prawnych obowiązujących każde przedsiębiorstwo działające w Polsce. Posiadanie certyfikatu ISO 27001 upewnia klientów, że ich dane są poddane najlepszym zabezpieczeniom, a każdy pracownik szczególną uwagę przywiązuje do poufności i bezpieczeństwa naszych danych.

Aby dane były bezpieczne

W obecnych czasach przetwarzanie różnego rodzaju informacji – również tych poufnych – jest koniecznością w wielu sytuacjach. A skoro tak, ryzyko dostania się ich w niepowołane ręce wciąż wzrasta. Wpływa na to przede wszystkim rozwój technologiczny, który z jednej strony korzystnie oddziałuje na nasze życie, ułatwiając je w poszczególnych aspektach, lecz jednocześnie pozwala korzystającym z jego możliwości osobom wykorzystywać je do niecnych celów. Media regularnie donoszą o kolejnych przypadkach pokrzywdzonych w wyniku działania hakerów instytucjach, na czele z bankami oraz innymi, które – jak się okazuje – często tylko pozornie zapewniają swoim klientom brak ryzyka wycieku informacji na ich temat. W jaki sposób możemy więc zapobiec powstawaniu tego typu sytuacji?

Odpowiedź jest bardzo prosta i brzmi następująco – korzystać tylko z usług tych firm, które posiadają certyfikat ISO 27001. Dokument ten pozwala z miejsca stać się znacznie bardziej wiarygodnymi w przypadku posiadających go przedsiębiorstw, co skutkuje wzrostem ich prestiżu, a przede wszystkim zysku. Jeśli więc i Państwo również chcą już niebawem powiedzieć o sobie, że zapewniają pełną poufność danych dotyczących osób korzystających z usług im oferowanych, polecamy skontaktowanie się z zespołem specjalistów z PCC-CERT, zajmujących się certyfikacją systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Certyfikacja ISO 27001 krok po kroku

Po przeczytaniu powyższych słów, zapewne zastanawiają się Państwo, w jaki sposób przebiega proces nadawania certyfikatu ISO 27001. Pozwolimy sobie zatem wyjaśnić to w trzech – najistotniejszych naszym zdaniem – punktach.

1. Rozpoznanie sposobu działania dotychczasowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, wykorzystywanego w danej instytucji – nasi specjaliści wnikliwie analizują go pod kątem wszelkich niedociągnięć, których wyeliminowanie jest konieczne, jeśli pragną Państwo spełniać wymogi, które określa norma ISO 27001.

2. Wystawienie raportu zawierającego ocenę funkcjonującego systemu zarządzania, obszary wymagające udoskonalenia, poprawy, czasem również niezgodności z obowiązującymi przepisami. Jest to niezwykle ważny punkt, ponieważ pozwala naszym klientom zwrócić uwagę na to, co do tej pory nie funkcjonowało w odpowiedni sposób. Na tym etapie dokonujemy również oceny dokumentacji dotyczącej ISO 27001. Jeśli ocena na miejscu oraz zebrane dowody pozwalają na pozytywną ocenę funkcjonującego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, wówczas przechodzimy do najważniejszego i ostatniego zarazem punktu.

3. Otrzymanie certyfikatu. W momencie, gdy wszelkie luki w działaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zostaną wyeliminowane, dochodzi do przyznania certyfikatu. Jego otrzymanie jest najlepszym dowodem na to, iż dana firma należycie zabezpiecza dane związane z osobami korzystającymi z jej usług, zapobiegając tym samym ich wyciekowi lub kradzieży.

Pomożemy Państwu spełnić wymogi normy ISO 27001

Przebrnięcie przez wyżej wymienione etapy procesu certyfikacyjnego nie zajmuje wiele czasu i nie wiąże się z koniecznością przeznaczania na jego przeprowadzenie wielkich pieniędzy, co stanowi największą zaletę działalności PCC-CERT. Współpraca z nami skutkuje nie tylko otrzymaniem stosownego certyfikatu ISO 27001, ale również możliwością uzyskania wsparcia także w późniejszym czasie. Dbając o swoich klientów, służymy im pomocą w każdej sytuacji, wspomagając ich bogatą wiedzą na temat skutecznego zabezpieczania informacji.

Chcąc zachęcić Państwa do nawiązania współpracy z PCC-CERT, warto jasno określić jakie typy instytucji decydowały się dotychczas na podjęcie tego kroku. Od momentu rozpoczęcia naszej działalności, co nastąpiło w 2001 r., najczęściej przeprowadzaliśmy certyfikację zgodnie z wymogami ISO 27001 dla:

  • firm informatycznych
  • urzędów
  • placówek medycznych
  • firm zajmujących się handlem oraz świadczących usługi, których działalność nie byłaby możliwa bez przetwarzania danych ich klientów

PCC-CERT pomaga ustrzec swoich partnerów przed atakami hakerskimi

W ciągu prawie dwóch dekad w dużym stopniu przyczyniliśmy się do zwiększenia ochrony danych nie tylko Polaków, ale również obywateli innych krajów. PCC-CERT działa bowiem także poza granicami Polski, wciąż poszerzając obszar, którego mieszkańcy zyskują okazję skorzystania z naszej oferty. Polecamy więc dołączenie do imponującego już grona zadowolonych z usług przez nas świadczonych klientów, którzy po pozytywnym przebrnięciu przez proces certyfikacyjny stanęli przed szansą zaistnienia w świadomości milionów ludzi, pragnących ustrzec się przed działaniem hakerów wykorzystujących fakt, iż nowe technologie, choć wciąż ulegają nieustannemu doskonaleniu, zawsze mogą posiadać pewną furtkę, zachęcającą do skorzystania z niej w celu dokonania kradzieży istotnych informacji oraz danych.