CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD SZBI ISO 27001

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd to bezpośrednie wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego na podniesienie cyberbezpieczeństwa w podmiocie.

Ponieważ coraz częściej cyberprzestępcy wykorzystują niewiedzę użytkowników jako metodę ataku między innymi na instytucje publiczne, należy dużą wagę przykładać do edukacji pracowników. Równie ważny jest sprawnie wdrożony i funkcjonujący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, który pomoże zredukować do minimum możliwości cyberataków.

Obie te metody : szkolenia i certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji będą finansowane z funduszy europejskich w ramach projktu ” Cyberbezpieczny Samorząd”.

W obowiązkowej ankiecie Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa, aż 24 działania jesteśmy w stanie zmienić decydując się na certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) ,  a całe wydatki z tym związane (zarówno wdrożenie SZBI, certyfikacja SZBI oraz niezbędne szkolenia pracowników i kadry kierowniczej) będą zaliczały się do grantu.

PCC-CERT jako akredytowana jednostka certyfikacyjna chętnie pomoże Państwu w realizacji wymagań dot. uzyskania grantu, w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu oraz przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeńśtwa.

Jakie są terminy? 

Nabór potrwa od 19.07.2023 r. do 30.09.2023 r. (do godziny 16:00)

Kto może aplikować o grant ?

 2807 jednostek samorządu terytorialnego

Jaka jest wysokość grantu?

Kwota grantu od 200 000 PLN do 850 000 PLN ( w zależności od liczby mieszkańców)

pełna Kwota finansowania projektu to 1 762 235 453,00 PLN

Gdzie uzyskać informacje o szkoleniach i certyfikacji SZBI ?

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod adresem biuro@pcc-cert.pl 

Gdzie uzyskać informacje o grancie i projekcie?

Wszelkie dodatkowe informacje pozyskają Państwo na stronie www.gov.pl/cppc/cyberbezpieczny-samorzad, kontakt e-mail: cyberbezpiecznysamorzad@nask.pl, oraz na infolinię obsługiwaną przez Operatora pod nr: 22 182 22 94.