BLOG JAKOŚCIOWY

Archiwa kategorii: Szkolenia ISO.

Kategoria poświęcona szkoleniom z zakresu systemów zarządzania ISO. Kursy i szkolenia.

Kurs internetowy na auditora wewnętrznego ISO – rozwój osobisty w dobie pandemii

Pandemia to bardzo trudny czas dla wszystkich. Po kilku miesiącach spędzonych w domu, lockdown rzeczywiście zaczyna dokuczać, zwłaszcza że dla wielu osób wiąże się z zawieszeniem działalności zawodowej lub całkowitą utratą pracy. W takiej sytuacji warto zastanowić się czy obecny zawód daje albo dawał nam satysfakcję i wystarczającą ilość pieniędzy. Jeśli w obu tych kwestiach odpowiedź brzmi “Nie!” lub “Tak, lecz chciałbym więcej.”, należałoby podjąć kroki, które pozwolą na ustabilizowanie sytuacji zawodowej oraz zwiększenie dochodu.

Continue reading

Szkoły zarządzania jakością

System zarządzania jakością to – jak sama nazwa „system” wskazuje – bardzo złożona sieć utkana z różnych elementów. Można do nich zaliczyć przede wszystkim ludzi – pracowników, zasady funkcjonujące w firnie, narzędzia i wykorzystywane metody pracy, a także łączące wszystkie opisane części – relacje. Wszystkie znane szkoły zarządzania jakością mogą mieć jednocześnie kilka celów – orientację na: klienta, kulturę organizacyjną, wyniki filmy i ogólnie – funkcjonowanie firmy. Samo zapewnienie jakości to jedno, okazuje się, że o wiele większe korzyści płyną z zarządzania jakością. Chociaż to prawdziwa sztuka, która wymaga również sporo czasu do wprowadzenia w życie – można uznać, że cały system opiera się na założeniach dwóch szkół zarządzania jakością: szkoły ciągłego doskonalenia i szkoły deterministycznej. Jakie są ich założenia?

Continue reading

Kto może zostać auditorem wewnętrznym?

KTO MOŻE ZOSTAĆ AUDITOREM WEWNĘTRZNYM?

W organizacjach, w których wdrożone są systemy zarządzania ISO coraz częściej poszukuje się pracowników, mogących pełnić funkcję audytora wewnętrznego. Osoba, która obejmie takie stanowisko musi cechować się przede wszystkim dobrą znajomością struktury, wymagań oraz zastosowań normy na zgodność, której będzie audytować przedsiębiorstwo.

Continue reading

Szkolenie na auditora wewnętrznego ISO 9001

W każdym przedsiębiorstwie, w którym obowiązuje norma ISO 9001 musi znajdować się pracownik, który pełni rolę auditora. Jego obecność gwarantuje, iż przeprowadza on okresową kontrolę działów, objętych certyfikacją, dzięki czemu jakość świadczonych usług jest zawsze na najwyższym poziomie. Jednak aby zostać audytorem wewnętrznym, należy przejść odpowiednie szkolenie.

Continue reading

Charakterystyka szkolenia ISO 9001

Niemal każde duże przedsiębiorstwo lub korporacja, ale także wiele małych i średnich firm, decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001. W każdym z tych miejsc musi pracować osoba, która nadzoruje wypełnianie obowiązków, jakie narzuca na wszystkich pracowników certyfikat. Musi zatem posiadać odpowiednie przygotowanie do pełnienia takiej funkcji, którego nabywa podczas odpowiedniego szkolenia.
Continue reading