BLOG JAKOŚCIOWY

Charakterystyka szkolenia ISO 9001

Niemal każde duże przedsiębiorstwo lub korporacja, ale także wiele małych i średnich firm, decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001. W każdym z tych miejsc musi pracować osoba, która nadzoruje wypełnianie obowiązków, jakie narzuca na wszystkich pracowników certyfikat. Musi zatem posiadać odpowiednie przygotowanie do pełnienia takiej funkcji, którego nabywa podczas odpowiedniego szkolenia.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie może zostać zaproponowane wszystkim osobom, które są zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania jakością. W szczególności kierowane jest do osób, które będą pełnić funkcje auditorów wewnętrznych, pełnomocników ds. zarządzania jakością i do kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. Nie mniej ważne będzie szkolenie dla pracowników działów, w których audity będą przeprowadzane.

Co można zyskać dzięki szkoleniu?

Pracownik, który odbędzie szkolenie ISO 9001, uzyska Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością. W praktyce oznacza to, iż będzie mógł pełnić rolę osoby koordynującej prace w zakresie zarządzania jakością oraz będzie mógł dokonywać auditów w przedsiębiorstwie.

W praktyce, na wiedzę osoby przeszkolonej, składać się będzie przede wszystkim szeroka znajomość normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz interpretacji jej zapisów.

Kolejnym aspektem poruszanym podczas szkolenia jest zapoznanie uczestników z celem i istotą przeprowadzania auditów, a także z ich różnymi rodzajami. W zakres tej części szkolenia wchodzi także metodologia ich przeprowadzania, a także narzędzie stosowane w pracy auditora.

Następna umiejętność, która zostanie wypracowana przez uczestnika szkolenia, to planowanie i skuteczne przeprowadzanie auditów systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. W ramach tego kroku osoba ucząca się przygotuje listę pytań, a także zapozna się szczegółowo z zasadami prowadzenia działań w miejscu pracy. Nabierze również umiejętności dokumentowania wyników przeprowadzonej analizy i zapozna się z pojęciem niezgodności.

W efekcie uczestnik szkolenia będzie miał odpowiednie przygotowanie do prowadzenia konstruktywnych rozmów audytowych, a także zbierania i analizowania końcowych wniosków. W praktyce oznacza to, iż zdobędzie wiedzę na temat zarządzania jakością w swoim przedsiębiorstwie.

Nowa norma ISO 9001:2015

Ostatnia część szkolenia to poznanie nowych wytycznych normy, pochodzących z 2015 roku, a także porównanie ich z normami z 2008 roku.

Dla osób, które swoje certyfikaty uzyskały wcześniej, bazując na normie ISO 9001:2008, został przygotowany dodatkowy kurs, omawiający zmiany wprowadzone w 2015 roku. W ramach tego szkolenia uczestnicy zapoznają się z najnowszymi interpretacjami normy na przykładzie dokumentacji systemu zarządzania jakością. Również on zakończony jest uzyskaniem certyfikatu.

Dodaj komentarz