BLOG JAKOŚCIOWY

Archiwa kategorii: Bezpieczeństwo informacji. ISO 27001.

W tym miejscu znajdziesz całą paletę artykułów poświęconych tematyce bezpieczeństwa informacji. System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017.

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej

16 czerwca 2023 weszła w życie Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Zgodnie z jej treścią na system jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta składają się:

1) autoryzacja;

2) wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem, zwany dalej “wewnętrznym systemem”;

3) akredytacja;

4) rejestry medyczne w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650 i 1234).

Autoryzacja i akredytacja jest udzielana bezpośrednio przez NFZ. Oznacza to, że  nie można jej przeprowadzić przy pomocy zewnętrznych podmiotów. Natomiast wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem już tak.

Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem jest równoważny z posiadanym już przez wiele podmiotów certyfikat ISO 9001, ISO 27001 czy ISO 45001. Potwierdzenie posiadania wewnętrznego systemu o którym mówi ustawa, następuje przez niezależną jednostkę certyfikującą  czyli taką z wykazu Polskiego Centrum Akredytacji  (wykaz – https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-systemy/AC%20082,podmiot.html). Certyfikat wydawany jest na 3 lata, a wizyty auditorskie są obowiązkowe każdego roku.

Posiadanie certyfikatu ISO 9001, certyfikatu ISO 27001 czy ISO 45001 pozwala spełnić wymagania ustawy o jakości i bezpieczeństwie.

W razie pytań konsultanci Polskiego Centrum Certyfikacji –  PCC-CETRT – chętnie pomogą oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.

 

CERTYFIKAT ISO 27001 CO TO JEST?

CERTYFIKAT ISO 27001 CO TO JEST?

ISO 27001 jest wiodącym międzynarodowym standardem dotyczącym bezpieczeństwa informacji. Został opracowany, aby pomóc organizacjom, dowolnej wielkości i branży, chronić ich informacje w sposób systematyczny i opłacalny, poprzez przyjęcie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Pełna nazwa normy to “ISO/IEC 27001 – Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001

Continue reading

Nowe Wydanie ISO 27001:2022. Uzyskaj certyfikat.

 

Posiadasz Certyfikat ISO 27001?

 

Jakie zmiany w 2022 roku? Porównanie wersji 2013 do 2022

Czym jest ISO 27001?  https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001

Bezpieczeństwo informacji, to praktyka ochrony informacji poprzez ograniczanie ryzyka informacyjnego. Obejmuje procedury lub środki stosowane w celu ochrony danych elektronicznych przed nieupoważnionym dostępem. Kontrole bezpieczeństwa informacji to urządzenia lub oprogramowanie używane do egzekwowania zasad bezpieczeństwa w celu ochrony poufnych informacji przed nieautoryzowanym dostępem.

Continue reading