BLOG JAKOŚCIOWY

Archiwa kategorii: Bezpieczeństwo informacji. ISO 27001.

W tym miejscu znajdziesz całą paletę artykułów poświęconych tematyce bezpieczeństwa informacji. System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017.

CERTYFIKAT ISO 27001 CO TO JEST?

CERTYFIKAT ISO 27001 CO TO JEST?

ISO 27001 jest wiodącym międzynarodowym standardem dotyczącym bezpieczeństwa informacji. Został opracowany, aby pomóc organizacjom, dowolnej wielkości i branży, chronić ich informacje w sposób systematyczny i opłacalny, poprzez przyjęcie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Pełna nazwa normy to “ISO/IEC 27001 – Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001

Continue reading

Nowe Wydanie ISO 27001:2022. Uzyskaj certyfikat.

 

Posiadasz Certyfikat ISO 27001?

 

Jakie zmiany w 2022 roku? Porównanie wersji 2013 do 2022

Czym jest ISO 27001?  https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001

Bezpieczeństwo informacji, to praktyka ochrony informacji poprzez ograniczanie ryzyka informacyjnego. Obejmuje procedury lub środki stosowane w celu ochrony danych elektronicznych przed nieupoważnionym dostępem. Kontrole bezpieczeństwa informacji to urządzenia lub oprogramowanie używane do egzekwowania zasad bezpieczeństwa w celu ochrony poufnych informacji przed nieautoryzowanym dostępem.

Continue reading