BLOG JAKOŚCIOWY

Archiwa kategorii: Certyfikacja systemów ISO

W tym miejscu znajdziesz całą paletę artykułów poświęconych tematyce samej już certyfikacji. Tematyka obejmuje wszystkie systemy zarządzania.

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej

16 czerwca 2023 weszła w życie Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Zgodnie z jej treścią na system jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta składają się:

1) autoryzacja;

2) wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem, zwany dalej “wewnętrznym systemem”;

3) akredytacja;

4) rejestry medyczne w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650 i 1234).

Autoryzacja i akredytacja jest udzielana bezpośrednio przez NFZ. Oznacza to, że  nie można jej przeprowadzić przy pomocy zewnętrznych podmiotów. Natomiast wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem już tak.

Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem jest równoważny z posiadanym już przez wiele podmiotów certyfikat ISO 9001, ISO 27001 czy ISO 45001. Potwierdzenie posiadania wewnętrznego systemu o którym mówi ustawa, następuje przez niezależną jednostkę certyfikującą  czyli taką z wykazu Polskiego Centrum Akredytacji  (wykaz – https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-systemy/AC%20082,podmiot.html). Certyfikat wydawany jest na 3 lata, a wizyty auditorskie są obowiązkowe każdego roku.

Posiadanie certyfikatu ISO 9001, certyfikatu ISO 27001 czy ISO 45001 pozwala spełnić wymagania ustawy o jakości i bezpieczeństwie.

W razie pytań konsultanci Polskiego Centrum Certyfikacji –  PCC-CETRT – chętnie pomogą oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.

 

Nowe Wydanie ISO 27001:2022. Uzyskaj certyfikat.

 

Posiadasz Certyfikat ISO 27001?

 

Jakie zmiany w 2022 roku? Porównanie wersji 2013 do 2022

Czym jest ISO 27001?  https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001

Bezpieczeństwo informacji, to praktyka ochrony informacji poprzez ograniczanie ryzyka informacyjnego. Obejmuje procedury lub środki stosowane w celu ochrony danych elektronicznych przed nieupoważnionym dostępem. Kontrole bezpieczeństwa informacji to urządzenia lub oprogramowanie używane do egzekwowania zasad bezpieczeństwa w celu ochrony poufnych informacji przed nieautoryzowanym dostępem.

Continue reading

ISO w MEDYCYNIE

Certyfikacja Twojego systemu zarządzania jakością świadczy o Twoim zaangażowaniu w działanie podmiotu, ciągłe doskonalenie i satysfakcję pacjentów. Są to namacalne korzyści, które odgrywają ważną rolę w budowaniu zrównoważonej kultury wysokiej wydajności.

Norma ISO 9001 niewątpliwie zawiera szczegółowe wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Zwiększą one zdolność do konsekwentnego świadczenia opieki spełniającej potrzeby pacjenta, a także wymogi ustawowe i regulacyjne. Certyfikacja systemu zarządzania jakością przez PCC-CERT bezsprzecznie daje pacjentom i klientom pewność, że jakość świadczonych przez Ciebie usług jest na najwyższym poziomie.

 

Continue reading

Zdalny audyt ISO – jak wygląda i czy warto się na niego zdecydować

Sytuacja związana z restrykcjami ze względu na pandemię COVID-19, wpłynęła znacząco na sposób funkcjonowania wielu firm. Sposób przeprowadzania auditów również uległ znaczącej zmianie, ponieważ aktualnie przeprowadzany jest on jako audyt zdalny ISO. Należy przyjrzeć się tej możliwości i rozważyć czy warto się na nią decydować.

Continue reading

Certyfikaty ISO w branży budowlanej

Aby ujednolicić normy w poszczególnych dziedzinach życia i zagwarantować takie same standardy jakości w połowie XX w. w Wielkiej Brytanii powołano do życia Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Jest ona odpowiedzialna za ustanawiania warunków, jakie muszą spełnić podmioty, aby otrzymać certyfikat ISO w danej dziedzinie. Z oczywistych względów podyktowanych bezpieczeństwem i jakością wyrobów, opracowano także wiele certyfikatów ISO dla branży budowlanej. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.

Continue reading

Certyfikaty ISO w branży medycznej

Certyfikaty ISO występują w wielu sektorach rynku. Są to międzynarodowe standardy zarządzania jakością w organizacji. Ich wdrażanie często nie jest obligatoryjne, ale wiele placówek decyduje się na to ze względu na profity związane z implementacją normy. Dotyczy to także służby zdrowia. Przyjrzyjmy się najpopularniejszym certyfikatom ISO w branży medycznej i zobaczmy, dlaczego tak chętnie służba zdrowia decyduje się na wdrożenie normy ISO 9001.

Continue reading

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001

Prawdopodobnie już wiesz, że ISO 9001 może zapewnić ogromne korzyści Twojej firmie, w tym jej wewnętrznej działalności, wydajności i rentowności, a także zapewnić korzyści marketingowe i możliwość korzystania z rynków, które są otwarte tylko dla firm posiadających certyfikat ISO 9001. Możesz pozyskać nowych Klientów i jednocześnie dać dowód na to, że Twojej firmie zależy na stałym rozwoju i podnoszeniu kwalifikacji. Jaki jest więc najlepszy sposób na uzyskanie certyfikatu ISO 9001?

Continue reading