BLOG JAKOŚCIOWY

ISO 45001 jako dostawca ORLEN

 

ISO 45001 dla ORLEN…..

Nowatorskie trendy w obsłudze klienta na stacjach Orlen

Jakie wymagania dla podwykonawców stawia ORLEN?

Jaki certyfikat musi mieć wykonawca, żeby świadczyć usługi dla ORLEN?

 

Orlen realizuje swoją politykę bezpieczeństwa i higieny pracy między innymi poprzez 15 standardów bezpieczeństwa w ramach projektu Safety Plus . Jednym ze standardów jest standard M2 czyli zarządzanie podwykonawcami.

Niedawno ruszyła rozbudowa kompleksu ORLEN w Płocku , a mianowicie Olefin. W ramach tej inwestycji pracę znajdzie wiele osób jak i przedsiębiorstw. Wszystkie one bez wątpienia, ponieważ ORLEN informuje o tym wszystkich  wykonawców, muszą posiadać certyfikat potwierdzający stosowanie najlepszych praktyk z zakresu BHP. Takim certyfikatem jest wydawany przez PCC-CERT certyfikat ISO 45001. Wszystkie spółki PKN ORLEN uznają  PCC-CERT jako jednostkę certyfikującą mogącą udzielać certyfikacji w tym zakresie.

PRAWIDŁOWY CERTYFIKAT JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ?

Aby certyfikat był uznawany, a firma dopuszczona do wykonywania prac na terenie spółek ORLEN, powinien być :

  • wystawiony przez jednostkę certyfikującą PCC-CERT Szwak sp.k.
  • posiadać znak akredytacji PCA
  • wystawiony na zgodność z normą ISO 45001
  • dotyczyć zakresu obejmującego wykonywane prace w ramach usług świadczonych dla Orlen
  • posiadać ważność przez cały okres obowiązywania współpracy z PKN ORLEN

PCC-Cert - akredytacja krajowej jednostki akredytującej

Aby uzyskać kompleksową pomoc i szybko i sprawnie uzyskać taki certyfikat warto skontaktować się osobiście z : biuro@pcc-cert.pl lub pod nr (+ 48) 790 725 575

Dokłądne wymagania ORLEN w zakresie BHP:

Oferta techniczna powinna zawierać:

  • Kopię Certyfikatu (ISO 45001) wdrożonego u Oferenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieną Pracy. Oferty nie posiadające ww. certyfikatu nie będą rozpatrywane.
  • oświadczenie podpisane przez podwykonawcę, że podejmie się wykonania podzlecanych prac i będzie je wykonywała zgodnie z Certyfikatami ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Podwykonawca musi spełniać wymagania co do posiadania w swojej firmie Certyfikatu ISO 45001

Przykładowy przetarg Orlen: http://www.orlen.pl/PL/OFirmie/Przetargi/ZakupyTowarowUslug/Documents/2012%20kw%203/hd%201%20122%20598.pdf

 

 

 

Dodaj komentarz