BLOG JAKOŚCIOWY

Redukcja kosztów dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania. ISO – sposób na inflację?

Zintegrowany system zarządzania ISO – dobry wybór?

Co to jest zintegrowany system zarządzania? https://pl.wikipedia.org/wiki/Zintegrowany_system_zarz%C4%85dzania

Znalezienie oszczędności jest kluczem do wydajniejszego działania, a czasami nawet
do przetrwania firmy w świecie, gdzie inflacja goni równo z postępem technicznym.

Możliwe, że Twoja organizacja boryka się z problemami finansowymi, słabą wydajnością pracy, błędami ludzkimi, nieporozumieniami oraz zalewem dokumentów. Usprawnienie procesów za pomocą zintegrowanego systemu zarządzania może pomóc zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze.

Jednostka certyfikującą, taka jak PCC-CERT  zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc w opracowaniu zintegrowanych systemów w celu znalezienia inteligentnego i skutecznego rozwiązania. Zastanawiasz się, czy Twoja firma mogłaby odnieść korzyści z wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania? Oto pięć aktywności, dzięki którym możesz zredukować koszty przenosząc swoje systemy i procesy do scentralizowanej struktury.

 1. Głęboka analiza problemu – integrując wszystkie systemy i procesy w jedną centralną strukturę, można ocenić całą organizację. Przykładowo – wdrożenie każdego z systemów:
  ISO 9001 ,
  ISO 1400

  oraz ISO 45001 (wcześniej 18001) niesie za sobą ogromne korzyści. Jednak dopiero analizowane całościowo prowadzą do podejmowania strategicznych, biznesowych decyzji. Uporządkowanie otoczenia,
  eko-świadomość oraz bezpieczeństwo Pracowników i Klientów może prowadzić do wzmocnienia wizerunku i wprowadzenia dużych oszczędności w firmie.
 2. Usprawnienie audytów wewnętrznych – korzystając z narzędzi dostępnych w zintegrowanym systemie zarządzania możliwe jest zapewnienie, z wyprzedzeniem, wglądu w elementy wysokiego ryzyka, które wymagają priorytetowych działań. Może to zaoszczędzić czas i pieniądze organizacji
  na dalszych etapach procesu audytu zewnętrznego, prowadzonego przez takie jednostki certyfikujące jak PCC-CERT Szwak Sp. k. https://www.pcc-cert.pl/akredytacja/ .
 3. Unikanie kar – usprawniając procesy, będziesz na bieżąco z przepisami dotyczącymi norm,
  a osiągając ciągłą zgodność z przepisami prawa unikniesz ryzyka nałożenia grzywien i kar na swoją firmę.
 4. Zwiększona produktywność – łącząc istniejące systemy w jedną centralną platformę skrócisz czas poświęcony na zarządzanie wieloma procesami, który można następnie przekierować na produktywność pracowników w innych ważnych obszarach organizacji. Co więcej, wdrażając scentralizowany system zarządzania, będziesz w stanie skutecznie szkolić personel w oparciu
  o najlepsze praktyki. Usprawni to przepływy pracy i zmniejszy liczbę błędów ludzkich.
 5. Zarządzanie kosztami – wprowadzając, razem z PCC-CERT Szwak Sp. k. zintegrowane zarządzanie kosztami, będziesz mógł zaplanować przyszłość swojej organizacji. Będziesz w stanie skutecznie projektować budżety, jednocześnie znajdując oszczędności w innych obszarach działalności.