BLOG JAKOŚCIOWY

Archiwa kategorii: Zarządzanie Środowiskowe ISO 14001

W tym miejscu znajdziesz całą paletę artykułów poświęconych tematyce systemów zarządzania środowiskowego. System zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 14001.

ISO 14001 to norma dotycząca wymagań stawianych organizacjom w związku z ochroną środowiska.