BLOG JAKOŚCIOWY

Archiwa kategorii: Zarządzanie Środowiskowe ISO 14001

W tym miejscu znajdziesz całą paletę artykułów poświęconych tematyce systemów zarządzania środowiskowego. System zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 14001.

ISO 14001 to norma dotycząca wymagań stawianych organizacjom w związku z ochroną środowiska.

Nowe wydania norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 co się zmieni?

07 października 2015 r. zostało opublikowane nowe wydanie normy ISO 9001 w języku angielskim . Na Polskie tłumaczenie przyszło nam trochę poczekać, stało się to 06 lipca 2016 r. Podobnie miało miejsce ukazanie się normy ISO 14001 – opublikowana 30 września 2015 r., a tłumaczenie Polskie 18 sierpnia 2016 r.

Nowelizacja ISO 9001

Continue reading