BLOG JAKOŚCIOWY

Certyfikaty ISO w branży budowlanej

Aby ujednolicić normy w poszczególnych dziedzinach życia i zagwarantować takie same standardy jakości w połowie XX w. w Wielkiej Brytanii powołano do życia Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Jest ona odpowiedzialna za ustanawiania warunków, jakie muszą spełnić podmioty, aby otrzymać certyfikat ISO w danej dziedzinie. Z oczywistych względów podyktowanych bezpieczeństwem i jakością wyrobów, opracowano także wiele certyfikatów ISO dla branży budowlanej. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.

Najpopularniejsze certyfikaty ISO w branży budowlanej

Większość certyfikatów w tym sektorze ma na celu zapewnienie odpowiedniej jakości materiałów budowlanych wykorzystywanych w procesie budowlanym na każdym jego etapie. Certyfikacja zmierza niekiedy także do optymalizacji samych procesów organizacyjnych i produkcyjnych.

Dobrym przykładem normy produktowej jest ISO 3834, który dotyczy jakości spawania materiałów metalowych. Warto o niego zadbać, jeżeli chcemy wykazać przed naszymi kontrahentami, że projektowane i produkowane przez naszą firmą konstrukcje stalowe spełniają rygorystyczne normy wytrzymałości, jakości i odporności. Ten certyfikat to pewność, że procesy spawania wykonywane są w sposób właściwy, a nadzór nad wyrobami obejmuje każdy etap ich wytwarzania.

Inny certyfikat, istotny w budownictwie to ISO 9001, czyli system zarządzania jakością. To system wytycznych – nieco inny w każdej branży – które firma powinna wdrożyć, a następnie doskonalić w celu poprawy efektywności pracy. Jej ramy obejmują zarówno kontakt z Klientem, przestrzeganie niezbędnych przepisów prawa, procesy logistyczne, a także komunikację w obrębie jednostki. Choć może się wydawać, że są to założenia dosyć ogólne, ich spełnienie jest niezwykle istotne, aby nadzór nad poszczególnymi etapami budowy, monitorowanie postępu prac czy wreszcie obiór prac przebiegały w sposób planowy i celowy, a nie przypadkowy. Jego wdrożenie znakomicie poprawia wydajność firmy i zmniejsza ryzyko błędu.

BHP w branży budowlanej

Proces budowlany potrafi być bardzo skomplikowany. Wraz ze wzrostem złożoności etapów rośnie także ryzyko nieprawidłowej ich realizacji, a w konsekwencji także naruszenia zasad BHP w miejscu pracy. Aby skutecznie zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowym, warto postarać się o certyfikat ISO 45001. Wdrożenie tego certyfikatu następuje na trzech płaszczyznach:

  • skutecznej ochrony zdrowia i życia pracowników oraz osób trzecich przebywających na terenie zakładu,
  • weryfikacji spełnienia odpowiednich norm prawnych, a także sugestii w tym zakresie oraz
  • cykliczne szkolenia pracowników w celu zwiększenia ich świadomości.

Norma ta nakłada na organy zarządzające obowiązek pełnienia proaktywnej roli we wdrażaniu niezbędnych rozwiązań. Niezwykle istotne jest także przeorganizowanie podmiotu w taki sposób, aby pracownicy mogli pełnić rolę konsultacyjną i partycypacyjną w projektowaniu odpowiednich mechanizmów zabezpieczających ich pracę.

W praktyce oznacza to wdrożenie polityki BHP adekwatnej do standardów, profilu i celu jaki realizuje podmiot. Następuje to poprzez identyfikację zagrożeń i ryzyk, jakie mogą wystąpić, a także próbę ich wyeliminowania. Z kolei ustanowienie nadzoru nad sektorem bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala na bieżące monitorowanie spełniania wymagań prawnych oraz zwiększanie świadomości pracowników w tym zakresie.

ISO 45001 w branży budowlanej to także zarządzanie ryzykiem oraz nadzór nad łańcuchem dostawców i podwykonawców, które mają zagwarantować sprawny i możliwie bezpieczny przebieg procesu budowlanego. Ten certyfikat może także stanowić uzupełnienie bardziej ogólnych norm odpowiedzialnych za prawidłowe zarządzanie podmiotem, jak choćby opisywana już ISO 9001 czy wreszcie ISO 14001, czyli norma zarządzania środowiskowego.

Kto może wdrażać certyfikaty ISO?

Każda firma, która podejmuje się wdrożenia norm ISO powinna posiadać bogate doświadczenie oraz referencje klientów. Ważna jest też opinia o tych podmiotach wśród jednostek certyfikujących posiadających akredytację PCA. Gwarantuje to poprawne wdrożenie wszystkich wymagań i rygorów narzucanych przez określone certyfikaty i sprawia, że firma staje się bardziej wiarygodnym i rzetelnym kontrahentem na rynku. Certyfikacja ISO nie zawsze jest obowiązkowa (choć niekiedy tak bywa). Spełnianie określonych norm to jednak wyraźny sygnał dla pozostałych podmiotów, że firma chce być postrzegana jako świadomy uczestnik rynku, który jest gotów przyjąć na siebie odpowiedzialność za podjęte zobowiązania.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach uzyskania certyfikatu ISO 9001 , ISO 3834, ISO 14001 lub ISO 45001  zapraszamy do kontaktu: biuro@pcc-cert.pl tel. 570 725 574

Dodaj komentarz