BLOG JAKOŚCIOWY

Certyfikaty ISO w branży medycznej

Certyfikaty ISO występują w wielu sektorach rynku. Są to międzynarodowe standardy zarządzania jakością w organizacji. Ich wdrażanie często nie jest obligatoryjne, ale wiele placówek decyduje się na to ze względu na profity związane z implementacją normy. Dotyczy to także służby zdrowia. Przyjrzyjmy się najpopularniejszym certyfikatom ISO w branży medycznej i zobaczmy, dlaczego tak chętnie służba zdrowia decyduje się na wdrożenie normy ISO 9001.

Czym są normy ISO dla medycyny?

W każdej branży normy ISO mogą być inne. Jest to uzależnione od specyfiki wykonywanej pracy, występowania krytycznych obszarów oraz konieczności radzenia sobie z określonymi problemami. Placówki medyczne mogą wdrożyć wiele różnych norm ISO, które służą wzmocnieniu i ochronie najbardziej zagrożonych punktów w zarządzaniu. Które z nich występują najczęściej?

Celem wdrożenia ISO 14001 jest zapewnienie odpowiedniej dbałości o środowisko. System opiera się na opracowaniu i stosowaniu norm, które uwzględniają zarówno kwestie związane z ekologią, jak i z Zasadą Odpowiedzialności Społecznej. To nie tylko opracowanie globalnego modelu zarządzania, ale także uświadomienie poszczególnych pracowników jednostki konieczności dbałości o środowisko. Jednym z elementów normy ISO 14001 jest np. zarządzanie odpadami medycznymi, oszczędzanie energii, zarządzanie zasobami.
Inną fakultatywną normą jest ISO 45001, która dotyczy wspierania bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace na terenie zakładu. Dotyczy ona głównie zarządzania i wspierania norm BHP. Placówki medyczne decydują się na nią ze względu na regularnie prowadzone przeglądy sprzętów medycznych lub prowadzone prace remontowe w ośrodkach. Przykładem zagrożenia pracownika może być np. zakłucie przez igłę wyrzuconą do worka z odpadami, a rozwiązaniem może być procedura wynoszenia worków z odpadami zawsze trzymając worek w odpowiedniej odległości od ciała.

W świetle zmian w obszarze ochrony danych osobowych, rosnącą popularnością cieszy się także norma ISO 27001. Skupia się ona na obszarze poufności danych oraz bezpieczeństwa informacji. Pozwala na zidentyfikowanie zagrożeń, jakie mogą wystąpić w danej placówce, jak również na znalezienie odpowiednich zabezpieczeń, które zapobiegną wydostaniu się na zewnątrz informacji. Ze względu na gromadzenie znaczne ilości danych osobowych pacjentów (a w dodatku danych wrażliwych), placówki medyczne chętnie decydują się na wdrożenie także tego systemu zarządzania jakością.

Dlaczego certyfikat ISO 9001 w służbie zdrowia jest tak istotny?

Bez wątpienia, normą ISO, która cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród placówek medycznych jest norma ISO 9001. Z czego to wynika?

Po pierwsze, wdrożenie i certyfikacja systemu 9001 w służbie zdrowia skutkuje przyznaniem dodatkowych dwóch punktów w postępowaniu, którego przedmiotem jest ubieganie się o zawarcie umowy o świadczenie świadczeń zdrowotnych z NFZ.

Po drugie, wdrożenie tej normy świadczy o ukierunkowaniu danej placówki medycznej na satysfakcję Klienta (Pacjenta) z otrzymanej usługi.

Aby jednak placówka medyczne mogła otrzymać dodatkowe punkty przy ubieganiu się o kontraktację z NFZ, musi spełnić także dodatkowe kryteria:

  • Certyfikat musi mieć zastosowanie zbieżne z treścią oferty, o która ubiega się podmiot,
  • Certyfikat musi obejmować lokalizację placówki wskazaną w ofercie (ma to znaczenie zwłaszcza dla dużych podmiotów) oraz być ważny w dniu złożenia oferty i zawarcia umowy,
  • Certyfikat musi zostać wydany przez odpowiednią jednostkę certyfikującą (posiadającą akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji).

Czy ISO 9001 to jedyny sposób na dodatkowe punkty w kontraktacji z NFZ?

Wprawdzie norma ISO 9001 pozwala uzyskać aż dwa dodatkowe punkty w postępowaniu ofertowym, ale nawet jeśli dana instytucja go nie posiada, jeszcze nie wszystko stracone.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 3/2014/DSOZ, po jednym punkcie można otrzymać także za certyfikaty ISO 14001 oraz ISO 27001.

Zatem istnieje możliwość uzyskania aż czterech punktów. To, czy warto starać się o uzyskanie certyfikatów lub ich przedłużenie, każdy pomiot musi ustalić indywidualnie, ale z pewnością jest to mocna karta przetargowa jeżeli celem placówki jest wygranie danego konkursu.

Dodaj komentarz