BLOG JAKOŚCIOWY

Certyfikaty ISO w branży szkoleniowej

Dostawcy usług szkoleniowych, poza wiedzą z zakresu konkretnego obszaru, muszą spełniać szereg wymagań, aby móc zapewnić najwyższą jakość usług. Absolutnym standardem dzisiaj jest posiadanie odpowiednich dla rodzaju działalności certyfikatów ISO. Certyfikacja ISO dla usług szkoleniowych obejmuje między innymi normy ISO 29990 oraz ISO 9001.

Norma ISO 29990

To standard wśród dostawców usług szkoleniowych, określający wymagania systemu zarządzania jakością dla organizacji z branży szkoleniowej i edukacyjnej. Wymagania normy szczególnie podkreślają znaczenie odpowiedniej identyfikacji potrzeb klienta i nacisk na satysfakcję uczestników szkolenia.

Norma ta opracowana została głównie na potrzeby certyfikacji firm szkoleniowych, szkół średnich, centrów kształcenia zawodowego czy szkól wyższych, jak również dla instytucji działających w zakresie szkoleń zawodowych, biznesowych, językowych, firmowych i innych działających poza formalnym systemem szkolnictwa.

Podstawowe zagadnienia, które obejmuje norma ISO 29990, to między innymi:

 • wymagania w zakresie zarządzania,
 • zarządzanie strategiczne oraz biznesowe,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie finansami i ryzykiem,
 • audyty wewnętrzne,
 • identyfikacja potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych,
 • projektowanie oraz dostarczanie usług szkoleniowych i edukacyjnych,
 • ocena oferowanych usług szkoleniowych i edukacyjnych.

Norma ISO 9001

Norma ISO 9001 to ogólna norma dotycząca systemów zarządzania jakością, przeznaczona dla każdego rodzaju organizacji, niezależnie od branży. Do takich organizacji należą również firmy szkoleniowe.

Jest to jeden z najpopularniejszych standardów, przedstawiający wymagania dotyczące wdrożenia podejścia procesowego do zarządzania, nadzoru nad dokumentacją w organizacji, monitorowania poziomu satysfakcji klienta oraz ciągłego doskonalenia produktów, usług i procesów.

ISO dla branży szkoleniowej – korzyści z wdrożenia

Korzyści z wdrożenia odpowiednich certyfikatów ISO oraz działań zgodnych z normami to przede wszystkim:

 • wyższa jakość świadczonych usług szkoleniowych i edukacyjnych,
 • większe zaufanie klientów oraz partnerów biznesowych,
 • realny wzrost satysfakcji uczestników szkoleń,
 • zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku usług szkoleniowych i edukacyjnych,
 • możliwość pozyskania nowych klientów, szukających certyfikowanych usługodawców,
 • możliwość lepszego monitorowania satysfakcji klientów,
 • możliwość określenia i oceny aktualnych kompetencji trenerów oraz osób prowadzących szkolenia,
 • większa wiedza personelu, na temat jakości prowadzonych usług,
 • korzyści wewnętrzne wynikające z zapewnienia stabilności oraz powtarzalności procesów,
 • utrzymanie należytego ładu organizacyjnego poprzez sprecyzowanie procedur postępowania.

ISO w branży szkoleniowej a wpis do Bazy Usług Rozwojowych

Aby uzyskać dofinansowanie PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) firma szkoleniowa musi wpisać się na listę BUR (Baza Usług Rozwojowych). Aby jednak znaleźć się na owej liście, organizacja musi spełnić wiele kraterów, między innymi uzyskać certyfikat ISO 9001.

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 to często dla firm jedno z trudniejszych do spełnienia wymagań. Dlatego na rynku pojawia się wiele ofert pomocy w uzyskaniu takiego certyfikatu, a nawet dofinansowania na jego pozyskanie. Po wypełnieniu odpowiednich dokumentów i dotrzymaniu procedur firma może otrzymać dofinansowanie do przygotowania organizacji do certyfikatu. Zwrot kosztów następuje po jego otrzymaniu, na zasadzie refundacji.

Usługi szkoleniowe i edukacyjne to branża, w której jakość świadczonych usług ma szczególnie duże znaczenie. Od tego zależy to, w jaki sposób firma przekazuje wiedzę osobom szkolonym i jak zostanie ona przyswojona przez kursantów. Nic więc dziwnego, że tak istotne jest posiadanie odpowiednich certyfikatów poświadczających najwyższą jakość usług. Normy ISO są normami międzynarodowymi, uznawanymi na całym świecie, dlatego wzbudzają tak duże zaufanie wśród potencjalnych klientów i partnerów.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach uzyskania certyfikatu ISO 9001 lub ISO 29990 zapraszamy do kontaktu: biuro@pcc-cert.pl tel. 570 725 574

Dodaj komentarz