BLOG JAKOŚCIOWY

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001

Prawdopodobnie już wiesz, że ISO 9001 może zapewnić ogromne korzyści Twojej firmie, w tym jej wewnętrznej działalności, wydajności i rentowności, a także zapewnić korzyści marketingowe i możliwość korzystania z rynków, które są otwarte tylko dla firm posiadających certyfikat ISO 9001. Możesz pozyskać nowych Klientów i jednocześnie dać dowód na to, że Twojej firmie zależy na stałym rozwoju i podnoszeniu kwalifikacji. Jaki jest więc najlepszy sposób na uzyskanie certyfikatu ISO 9001?

KROK 1 PRZYGOTOWANIE

Pierwszy krok dotyczy tego, jak najlepiej przygotować się do wdrożenia normy ISO 9001 – w tym podjąć decyzję o podejściu do certyfikacji. Jest to ważny krok, który stanowi podstawę procesu certyfikacji i ma duży wpływ na długoterminowy sukces certyfikacji ISO 9001.

 • wyznacz cele, które przyniosą korzyści Twojej firmie
 • wyznacz osobę która będzie kierowała całym projektem ISO 9001
 • przeprowadź szkolenia i zwiększ świadomość swoich pracowników na temat ISO 9001
 • zaplanuj swój projekt

KROK 2 DOKUMENTACJA

Pisanie polityki jakości, procedur i innych dokumentów ISO 9001 jest często uważane za najtrudniejszy krok przy wdrażaniu ISO 9001. Wynika to z faktu, że dokumenty te muszą spełniać wszystkie liczne wymagania techniczne normy. Ponadto dokumentacja ISO 9001 musi dokładnie pasować do potrzeb i okoliczności Twojej firmy.

Jakie dokumenty są wymagane przez ISO 9001?

 • Polityka jakości
 • Procedury
 • Zakres systemu zarządzania jakością
 • Mapa procesów (schemat blokowy)
 • Cele dotyczące jakości
 • Instrukcja pracy
 • Formularze

Wszystkie dokumenty ISO 9001 muszą być odpowiednie dla Twojej firmy.

KROK 3 WDROŻENIE

Teraz nadszedł czas na wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 w całej firmie. Podczas tej fazy wprowadzisz wszelkie nowe wymagania, które zawarłeś w dokumentacji ISO 9001, do pracowników firmy i pomożesz im odpowiednio dostosować ich sposób pracy. Aby ten krok był sukcesem, najważniejsze jest, aby pracownicy zrozumieli, jakie korzyści przyniosą im nowe procesy i wymagania. Oczywiście wymaga to, aby Twoje nowe procesy były w rzeczywistości wydajne i przyjazne dla użytkownika, a ich korzyści były oczywiste.

KROK 4 AUDYT WEWNĘTRZNY

Wewnętrzne audyty ISO 9001 to inspekcje, w których firma ocenia się pod kątem przestrzegania wszystkich wymagań ISO 9001. Przeprowadzane są nie tylko podczas wdrażania procesów ISO 9001, ale także okresowo po uzyskaniu certyfikatu. Wszystkie audyty wewnętrzne są przeprowadzane przez jednego lub więcej pracowników Twojej firmy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie audytu ISO 9001 (alternatywnie możesz skorzystać z podwykonawcy). Po przeprowadzeniu audytu całej firmy pod kątem wszystkich wymagań ISO 9001, a liczba niezgodności (problemy ze spełnieniem wymagań) spadła do możliwej do zarządzania, firma będzie gotowa na audyt certyfikacyjny.

KROK 5 CERTYFIKACJA

Aby uzyskać certyfikat ISO 9001, konieczna będzie wizyta niezależnego audytora ISO 9001 innej firmy takiej jak np. PCC-CERT i przeprowadzenie przez niego audytu na miejscu. W tym celu musisz wybrać jednostkę certyfikującą odpowiednią dla Ciebie. Przy wyborze uwzględnij przede wszystkim to:

 • czy ma doświadczenie w Twojej branży
 • w jakich firmach już certyfikowała
 • czy posiada akredytację krajowej jednostki akredytującej PCA (Polskie Centrum Akredytacji)

PCC-Cert - akredytacja krajowej jednostki akredytującej

 • jakie referencje posiada

Audyt certyfikacyjny ISO 9001 jest podobny do audytów wewnętrznych. Zewnętrzny audytor lub zespół audytowy przeprowadzi audyt na miejscu, w którym odwiedzi niektóre lub wszystkie działy firmy i losowo zweryfikuje, czy wymagania procedur i instrukcji pracy są wdrażane i przestrzegane przez kierownictwo i pracowników.

O ile audytor nie wykryje istotnych problemów z systemem zarządzania jakością ISO 9001, Twoja firma otrzyma certyfikat ISO 9001 wkrótce po audycie na miejscu. Jeśli jednak audytor stwierdzi jakieś znaczące problemy, będziesz miał możliwość ich rozwiązania przed wydaniem certyfikatu ISO 9001.

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 krok po kroku:

 1. Przygotowanie do wdrożenia systemu ISO 9001 (projekt, ustalenie celów, tworzenie dokumentacji, szkolenia, audyty wewnętrzne)
 2. Wdrożenie systemu ISO 9001
 3. Audyt wewnętrzny
 4. Wybór jednostki certyfikującej
 5. Audyt certyfikujący
 6. Otrzymanie certyfikatu (jeśli przebieg certyfikacji był pozytywny)

Dodaj komentarz