BLOG JAKOŚCIOWY

Szkolenie na auditora wewnętrznego ISO 9001

W każdym przedsiębiorstwie, w którym obowiązuje norma ISO 9001 musi znajdować się pracownik, który pełni rolę auditora. Jego obecność gwarantuje, iż przeprowadza on okresową kontrolę działów, objętych certyfikacją, dzięki czemu jakość świadczonych usług jest zawsze na najwyższym poziomie. Jednak aby zostać audytorem wewnętrznym, należy przejść odpowiednie szkolenie.

Najważniejsze informacje o szkoleniu ISO 9001:2015

W chwili obecnej przedsiębiorstwa objęte systemem zarządzania jakością stosują się do zasad przedstawionych w normie ISO 9001:2015. Jest to najnowsza wersja międzynarodowych ustaleń, gwarantujących wysoki poziom obsługi klienta i jakość produktów oraz usług.

Szkolenie prowadzone jest w dwóch wersjach. Pierwsza to kompleksowe szkolenie auditor wewnętrzny ISO 9001, które trwa dwa dni i odnosi się do najnowszych zapisów normy. Druga wersja obejmuje krótkie (jednodniowe) szkolenie uzupełniające, które przedstawia różnice pomiędzy starszą, pochodzącą z 2008, a nowszą wersją ISO 9001.

Jakie kwestie obejmuje szkolenie?

Szkolenie auditor wewnętrzny ISO 9001 przedstawia uczestnikom normę oraz zasady interpretacji jej zapisów. Dzięki temu nabywają oni umiejętności prawidłowej oceny systemu zarządzania jakością w swoim przedsiębiorstwie w kontekście wymagań prawnych.

Następna poruszana kwestia to cele oraz istota przeprowadzania auditów, pozwalająca na zrozumienie, dlaczego są one tak ważne dla firmy i prowadzą do jej rozwoju. Omawiane są również różne rodzaje auditów, a uczestnicy dokładnie poznają metodologię prowadzenia badań. Ich wiedza poszerza się o narzędzia, które będą w przyszłości wykorzystywać w celu weryfikacji, jak ich firma wywiązuje się z obowiązków, narzuconych przez certyfikat.

Audytorzy wewnętrzni zapoznają się również ze sposobami planowania i skutecznego przeprowadzania analiz systemu zarządzania jakością. Przygotowują plan auditu oraz listę pytań, a także zdobywają praktyczną wiedzę na temat właściwego postępowania w miejscu pracy. W ramach tej części szkolenia, przyszli audytorzy uczą się także prowadzić konstruktywne rozmowy auditowe. Umiejętności te będą im niezbędne w trakcie wykonywania swoich zadań.

Po zapoznaniu się z metodą gromadzenia danych następuje ich zbieranie oraz analiza. Od interpretacji jej wyników zależy końcowa ocena auditu, a co za tym idzie potwierdzenie, czy przedsiębiorstwo utrzymuje poziom jakości usług zgodny z wymaganiami certyfikatu.

Szkolenie kończy się krótkim przedstawieniem różnic pomiędzy najnowszą (2015) wersją normy a normą ISO 9001:2008. Po przedstawieniu wszystkich tych zagadnień uczestnikom szkolenia wydawany jest certyfikat, poświadczający uzyskanie przez nich tytułów auditora wewnętrznego.

Jak już zostało wspomniane, istnieje możliwość przeprowadzania kursu skupiającego się wyłącznie na różnicach pomiędzy starą a nową wersją ISO 9001.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

W szkoleniu powinny wziąć udział osoby, które pracują w działach poddawanych auditom, dzięki czemu ich jakość pracy wyraźnie by wzrosła. W szczególności jednak szkolenie jest skierowane do kadry zarządzającej, a także do osób, które mają pełnić lub już pełnią rolę auditorów wewnętrznych.

 

Dodaj komentarz