BLOG JAKOŚCIOWY

Kto może zostać auditorem wewnętrznym?

KTO MOŻE ZOSTAĆ AUDITOREM WEWNĘTRZNYM?

W organizacjach, w których wdrożone są systemy zarządzania ISO coraz częściej poszukuje się pracowników, mogących pełnić funkcję audytora wewnętrznego. Osoba, która obejmie takie stanowisko musi cechować się przede wszystkim dobrą znajomością struktury, wymagań oraz zastosowań normy na zgodność, której będzie audytować przedsiębiorstwo.

Kim jest auditor wewnętrzny?

Praca auditora wewnętrznego polega przede wszystkim na ciągłym poszukiwaniu nowych, lepszych metod, które usprawnią działalność przedsiębiorstwa i przyniosą osiąganie większych zysków. Audyt to nic innego jak systematyczne i niezależne badanie w celu weryfikacji działania organizacji z określonymi standardami wynikającymi z przyjętej normy ISO.

Głównym zadaniem auditora wewnętrznego jest całkowicie niezależne i w pełni obiektywne działania, które mają na celu zwiększenie korzyści z działań przedsiębiorstwa lub organizacji. Proces audytu sprowadza się między innymi do systematycznego przeglądu, szczegółowej kontroli, jak również oceny wielu różnych, często zależnych od siebie czynników, które składają się na końcowy rezultat. Wyciągnięte wnioski na podstawie zebranych danych, stanowią podstawowe wsparcie dla firmy, które pomagają w objęciu właściwego kierunku działań i skutecznych kampanii rozwojowych.

Zasady przeprowadzania audytu są opisane w normie ISO 19011:2018, która określa wytyczne związane z przeprowadzaniem audytów. Opisuje również kompetencje i ocenę auditorów.

Auditor w swojej pracy powinien kierować się pięcioma głównymi zasadami:

 • Obiektywna prezentacja
 • Odpowiedzialność zawodowa
 • Niezależność
 • Postępowanie etyczne
 • Dowód, czyli podejście oparte na dowodach

Kto może starać się o posadę auditora wewnętrznego? Niezbędne kwalifikacje.

Auditor wewnętrzny może zostać powołany przez dyrektora przedsiębiorstwa spośród pracowników, jednak taka osoba musi przejść specjalistyczne przeszkolenie z zakresu właściwego działania systemu zarządzania jakością ISO oraz posiadać certyfikat auditora wewnętrznego ISO.

Oprócz tego niezwykle ważna jest znajomości i umiejętności interpretacji norm ISO oraz przejawianie określonych cech osobowości.

Audytor powinien również być:

 • Prawdomówny i szczery
 • Niezależny
 • Zdecydowany
 • Dyplomatyczny
 • Otwarty i umiejący rozmawiać z ludźmi
 • Powinien cechować się kulturą osobistą

 

W pracy audytora bardzo dużą wagę przykłada się do kompetencji:

 • Kompetencje miękkie – czyli połączenie umiejętności interpersonalnych, społecznych, komunikacyjnych, a także cech charakteru i osobowości. W pracy audytora bardzo ważną cechą jest umiejętność rozmowy z audytowanymi osobami, zadawanie otwartych pytań.

 

 • Kompetencje branżowe – bardzo ważne jest zdobycie wiedzy branżowej z obszarów, które zostaną audytowane. Do tego można zaliczyć np. ukończenie studiów branżowych, doświadczenie w pracy w danej branży. Dobry audytor cechuje się znajomością i rozumieniem procesów, które zachodzą w organizacji, dlatego kluczowym elementem w pracy audytora jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia.

 

Profesjonalne szkolenia na stanowisko auditora wewnętrznego.

System Zarządzania Jakością ISO 9001 jest już obecny w praktycznie każdym przedsiębiorstwie. Każda firma potrzebuje osoby, która będzie sprawowała kontrolę nad systemem funkcjonowania. W związku z dużymi wymaganiami na stanowisko auditora wewnętrznego konieczne jest odbycie specjalistycznego szkolenia Auditora Wewnętrznego ISO 9001.

Każde szkolenie potwierdzone jest uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu, który uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku auditora wewnętrznego. Kompetencje “twarde” i “miękkie” są w zasięgu Państwa ręki.

Dodaj komentarz