BLOG JAKOŚCIOWY

Kurs internetowy na auditora wewnętrznego ISO – rozwój osobisty w dobie pandemii

Pandemia to bardzo trudny czas dla wszystkich. Po kilku miesiącach spędzonych w domu, lockdown rzeczywiście zaczyna dokuczać, zwłaszcza że dla wielu osób wiąże się z zawieszeniem działalności zawodowej lub całkowitą utratą pracy. W takiej sytuacji warto zastanowić się czy obecny zawód daje albo dawał nam satysfakcję i wystarczającą ilość pieniędzy. Jeśli w obu tych kwestiach odpowiedź brzmi “Nie!” lub “Tak, lecz chciałbym więcej.”, należałoby podjąć kroki, które pozwolą na ustabilizowanie sytuacji zawodowej oraz zwiększenie dochodu.

Continue reading

Zdalny audyt ISO – jak wygląda i czy warto się na niego zdecydować

Sytuacja związana z restrykcjami ze względu na pandemię COVID-19, wpłynęła znacząco na sposób funkcjonowania wielu firm. Sposób przeprowadzania auditów również uległ znaczącej zmianie, ponieważ aktualnie przeprowadzany jest on jako audyt zdalny ISO. Należy przyjrzeć się tej możliwości i rozważyć czy warto się na nią decydować.

Continue reading

Międzynarodowe standardy które powinny spełniać organizacje

Sukces współczesnego przedsiębiorstwa to wielowątkowy, złożony proces, którego postęp i powodzenie warunkuje wprowadzanie efektywnych systemów zarządzania, niezależnie od branży. Kompleksowe, dynamiczne zarządzanie, budujące konkurencyjność firmy i wzmacniające jej pozycję rynkową, coraz częściej oparte jest w wielu organizacjach na międzynarodowym programie norm i standardów. Continue reading

Systemy zarządzania jakością

Każda osoba, która chce zostać przedsiębiorcą, musi liczyć się z tym, że będzie zmuszona stale uczyć się nowych rzeczy. Wszyscy doskonale wiemy, że świat stale ulega zmianie, dlatego nawet wieloletni profesjonaliści powinni przez cały czas dążyć do perfekcji i uzupełniać swoją wiedzę. Poszerzanie horyzontów, udoskonalanie się, czy podążanie za trendami to konieczność, która żadnemu właścicielowi firmy nie powinna być obca. Ludzie, którzy chcą prowadzić własny biznes, powinni zainteresować się systemami zarządzania jakości. Co warto wiedzieć na ich temat?

Continue reading

Szkoły zarządzania jakością

System zarządzania jakością to – jak sama nazwa „system” wskazuje – bardzo złożona sieć utkana z różnych elementów. Można do nich zaliczyć przede wszystkim ludzi – pracowników, zasady funkcjonujące w firnie, narzędzia i wykorzystywane metody pracy, a także łączące wszystkie opisane części – relacje. Wszystkie znane szkoły zarządzania jakością mogą mieć jednocześnie kilka celów – orientację na: klienta, kulturę organizacyjną, wyniki filmy i ogólnie – funkcjonowanie firmy. Samo zapewnienie jakości to jedno, okazuje się, że o wiele większe korzyści płyną z zarządzania jakością. Chociaż to prawdziwa sztuka, która wymaga również sporo czasu do wprowadzenia w życie – można uznać, że cały system opiera się na założeniach dwóch szkół zarządzania jakością: szkoły ciągłego doskonalenia i szkoły deterministycznej. Jakie są ich założenia?

Continue reading

Kto może zostać auditorem wewnętrznym?

KTO MOŻE ZOSTAĆ AUDITOREM WEWNĘTRZNYM?

W organizacjach, w których wdrożone są systemy zarządzania ISO coraz częściej poszukuje się pracowników, mogących pełnić funkcję audytora wewnętrznego. Osoba, która obejmie takie stanowisko musi cechować się przede wszystkim dobrą znajomością struktury, wymagań oraz zastosowań normy na zgodność, której będzie audytować przedsiębiorstwo.

Continue reading

Jakie są rodzaje audytów

Audyt bazuje na specyficznych działaniach, które mają na celu ocenić dany system, proces, projekt lub organizację. Jeśli chodzi o przedmiot audytu, jest on badany w odniesieniu do konkretnych standardów, przepisów prawnych, wzorców i norm. Najbardziej popularnymi rodzajami audytu są: audyt pierwszej strony, audyt drugiej strony oraz audyt trzeciej strony. Czym cechują się te rodzaje audytu?

Continue reading

4 sposoby na poprawienie komunikacji w firmie

Jednym z głównych problemów ponad 90% przedsiębiorstw jest zakłócony przepływ informacji, który przekłada się na szereg błędów oraz generuje duże koszty. 25% nieporozumień w pracy wynika z błędów w komunikacji. Natomiast firmy, które prowadzą zorganizowaną politykę komunikacyjną, cieszą się wysoką efektywnością swoich działań. Dlaczego tak jest?

Continue reading

Na czym polega zarządzanie przez jakość

Total Quality Management, czyli zarządzanie przez jakość to według profesora L. Wasilewskiego filozofia zarządzania, która stosowana jest podczas wprowadzania przedsięwzięć i procesów firmy na zasadach przywódczej roli kierownictwa w danej organizacji, w której każdy z jej pracowników współpracuje z zespołem ze swojego środowiska pracy. Pracownicy Ci stosują przy tym narzędzia ciągłem poprawy, spełnienia lub wyprzedzenia oczekiwań klienta. Celem takiego działania jest osiąganie przez firmę różnorodnych korzyści od większej wiarygodności przez zwiększenie zysków aż po obniżenie kosztów, które nie tworzą wartości dodanej.
Continue reading