BLOG JAKOŚCIOWY

Systemy zarządzania jakością

Każda osoba, która chce zostać przedsiębiorcą, musi liczyć się z tym, że będzie zmuszona stale uczyć się nowych rzeczy. Wszyscy doskonale wiemy, że świat stale ulega zmianie, dlatego nawet wieloletni profesjonaliści powinni przez cały czas dążyć do perfekcji i uzupełniać swoją wiedzę. Poszerzanie horyzontów, udoskonalanie się, czy podążanie za trendami to konieczność, która żadnemu właścicielowi firmy nie powinna być obca. Ludzie, którzy chcą prowadzić własny biznes, powinni zainteresować się systemami zarządzania jakości. Co warto wiedzieć na ich temat?

Continue reading

Szkoły zarządzania jakością

System zarządzania jakością to – jak sama nazwa „system” wskazuje – bardzo złożona sieć utkana z różnych elementów. Można do nich zaliczyć przede wszystkim ludzi – pracowników, zasady funkcjonujące w firnie, narzędzia i wykorzystywane metody pracy, a także łączące wszystkie opisane części – relacje. Wszystkie znane szkoły zarządzania jakością mogą mieć jednocześnie kilka celów – orientację na: klienta, kulturę organizacyjną, wyniki filmy i ogólnie – funkcjonowanie firmy. Samo zapewnienie jakości to jedno, okazuje się, że o wiele większe korzyści płyną z zarządzania jakością. Chociaż to prawdziwa sztuka, która wymaga również sporo czasu do wprowadzenia w życie – można uznać, że cały system opiera się na założeniach dwóch szkół zarządzania jakością: szkoły ciągłego doskonalenia i szkoły deterministycznej. Jakie są ich założenia?

Continue reading

Kto może zostać auditorem wewnętrznym?

KTO MOŻE ZOSTAĆ AUDITOREM WEWNĘTRZNYM?

W organizacjach, w których wdrożone są systemy zarządzania ISO coraz częściej poszukuje się pracowników, mogących pełnić funkcję audytora wewnętrznego. Osoba, która obejmie takie stanowisko musi cechować się przede wszystkim dobrą znajomością struktury, wymagań oraz zastosowań normy na zgodność, której będzie audytować przedsiębiorstwo.

Continue reading

Jakie są rodzaje audytów

Audyt bazuje na specyficznych działaniach, które mają na celu ocenić dany system, proces, projekt lub organizację. Jeśli chodzi o przedmiot audytu, jest on badany w odniesieniu do konkretnych standardów, przepisów prawnych, wzorców i norm. Najbardziej popularnymi rodzajami audytu są: audyt pierwszej strony, audyt drugiej strony oraz audyt trzeciej strony. Czym cechują się te rodzaje audytu?

Continue reading

4 sposoby na poprawienie komunikacji w firmie

Jednym z głównych problemów ponad 90% przedsiębiorstw jest zakłócony przepływ informacji, który przekłada się na szereg błędów oraz generuje duże koszty. 25% nieporozumień w pracy wynika z błędów w komunikacji. Natomiast firmy, które prowadzą zorganizowaną politykę komunikacyjną, cieszą się wysoką efektywnością swoich działań. Dlaczego tak jest?

Continue reading

Na czym polega zarządzanie przez jakość

Total Quality Management, czyli zarządzanie przez jakość to według profesora L. Wasilewskiego filozofia zarządzania, która stosowana jest podczas wprowadzania przedsięwzięć i procesów firmy na zasadach przywódczej roli kierownictwa w danej organizacji, w której każdy z jej pracowników współpracuje z zespołem ze swojego środowiska pracy. Pracownicy Ci stosują przy tym narzędzia ciągłem poprawy, spełnienia lub wyprzedzenia oczekiwań klienta. Celem takiego działania jest osiąganie przez firmę różnorodnych korzyści od większej wiarygodności przez zwiększenie zysków aż po obniżenie kosztów, które nie tworzą wartości dodanej.
Continue reading

14 zasad Deminga

William Edwards Deming to człowiek, który znany jest z szerzenia wiedzy na temat zarządzanemu jakością. Deming był prekursorem i guru jakości, jego zasady, mimo że ogłoszone w latach 50-tych ubiegłego wieku, nadal są znane i stosowane. Jako pierwszy zaproponował innowacyjne podejście do jakości produktów, uwzględniając zarządzanie kadrą, planowanie i monitorowanie procesów. Dzięki nim udało się odbudować japońską gospodarkę zniszczoną po II wojnie światowej. Firmy, które również dzisiaj wdrażają zasady Deminga w codziennej działalności, nadal odnoszą duże zyski i sukces na rynku.

Continue reading

Certyfikaty ISO w branży budowlanej

Aby ujednolicić normy w poszczególnych dziedzinach życia i zagwarantować takie same standardy jakości w połowie XX w. w Wielkiej Brytanii powołano do życia Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Jest ona odpowiedzialna za ustanawiania warunków, jakie muszą spełnić podmioty, aby otrzymać certyfikat ISO w danej dziedzinie. Z oczywistych względów podyktowanych bezpieczeństwem i jakością wyrobów, opracowano także wiele certyfikatów ISO dla branży budowlanej. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.

Continue reading

Certyfikaty ISO w branży medycznej

Certyfikaty ISO występują w wielu sektorach rynku. Są to międzynarodowe standardy zarządzania jakością w organizacji. Ich wdrażanie często nie jest obligatoryjne, ale wiele placówek decyduje się na to ze względu na profity związane z implementacją normy. Dotyczy to także służby zdrowia. Przyjrzyjmy się najpopularniejszym certyfikatom ISO w branży medycznej i zobaczmy, dlaczego tak chętnie służba zdrowia decyduje się na wdrożenie normy ISO 9001.

Continue reading