BLOG JAKOŚCIOWY

4 sposoby na poprawienie komunikacji w firmie

Jednym z głównych problemów ponad 90% przedsiębiorstw jest zakłócony przepływ informacji, który przekłada się na szereg błędów oraz generuje duże koszty. 25% nieporozumień w pracy wynika z błędów w komunikacji. Natomiast firmy, które prowadzą zorganizowaną politykę komunikacyjną, cieszą się wysoką efektywnością swoich działań. Dlaczego tak jest?

Continue reading

Na czym polega zarządzanie przez jakość

Total Quality Management, czyli zarządzanie przez jakość to według profesora L. Wasilewskiego filozofia zarządzania, która stosowana jest podczas wprowadzania przedsięwzięć i procesów firmy na zasadach przywódczej roli kierownictwa w danej organizacji, w której każdy z jej pracowników współpracuje z zespołem ze swojego środowiska pracy. Pracownicy Ci stosują przy tym narzędzia ciągłem poprawy, spełnienia lub wyprzedzenia oczekiwań klienta. Celem takiego działania jest osiąganie przez firmę różnorodnych korzyści od większej wiarygodności przez zwiększenie zysków aż po obniżenie kosztów, które nie tworzą wartości dodanej.
Continue reading

14 zasad Deminga

William Edwards Deming to człowiek, który znany jest z szerzenia wiedzy na temat zarządzanemu jakością. Deming był prekursorem i guru jakości, jego zasady, mimo że ogłoszone w latach 50-tych ubiegłego wieku, nadal są znane i stosowane. Jako pierwszy zaproponował innowacyjne podejście do jakości produktów, uwzględniając zarządzanie kadrą, planowanie i monitorowanie procesów. Dzięki nim udało się odbudować japońską gospodarkę zniszczoną po II wojnie światowej. Firmy, które również dzisiaj wdrażają zasady Deminga w codziennej działalności, nadal odnoszą duże zyski i sukces na rynku.

Continue reading

Certyfikaty ISO w branży szkoleniowej

Dostawcy usług szkoleniowych, poza wiedzą z zakresu konkretnego obszaru, muszą spełniać szereg wymagań, aby móc zapewnić najwyższą jakość usług. Absolutnym standardem dzisiaj jest posiadanie odpowiednich dla rodzaju działalności certyfikatów ISO. Certyfikacja ISO dla usług szkoleniowych obejmuje między innymi normy ISO 29990 oraz ISO 9001.

Continue reading

Certyfikaty ISO w branży budowlanej

Aby ujednolicić normy w poszczególnych dziedzinach życia i zagwarantować takie same standardy jakości w połowie XX w. w Wielkiej Brytanii powołano do życia Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Jest ona odpowiedzialna za ustanawiania warunków, jakie muszą spełnić podmioty, aby otrzymać certyfikat ISO w danej dziedzinie. Z oczywistych względów podyktowanych bezpieczeństwem i jakością wyrobów, opracowano także wiele certyfikatów ISO dla branży budowlanej. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.

Continue reading

Certyfikaty ISO w branży medycznej

Certyfikaty ISO występują w wielu sektorach rynku. Są to międzynarodowe standardy zarządzania jakością w organizacji. Ich wdrażanie często nie jest obligatoryjne, ale wiele placówek decyduje się na to ze względu na profity związane z implementacją normy. Dotyczy to także służby zdrowia. Przyjrzyjmy się najpopularniejszym certyfikatom ISO w branży medycznej i zobaczmy, dlaczego tak chętnie służba zdrowia decyduje się na wdrożenie normy ISO 9001.

Continue reading

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001

Prawdopodobnie już wiesz, że ISO 9001 może zapewnić ogromne korzyści Twojej firmie, w tym jej wewnętrznej działalności, wydajności i rentowności, a także zapewnić korzyści marketingowe i możliwość korzystania z rynków, które są otwarte tylko dla firm posiadających certyfikat ISO 9001. Możesz pozyskać nowych Klientów i jednocześnie dać dowód na to, że Twojej firmie zależy na stałym rozwoju i podnoszeniu kwalifikacji. Jaki jest więc najlepszy sposób na uzyskanie certyfikatu ISO 9001?

Continue reading

Szkolenie na auditora wewnętrznego ISO 9001

W każdym przedsiębiorstwie, w którym obowiązuje norma ISO 9001 musi znajdować się pracownik, który pełni rolę auditora. Jego obecność gwarantuje, iż przeprowadza on okresową kontrolę działów, objętych certyfikacją, dzięki czemu jakość świadczonych usług jest zawsze na najwyższym poziomie. Jednak aby zostać audytorem wewnętrznym, należy przejść odpowiednie szkolenie.

Continue reading