Certyfikat ISO 9001

Wydawany Certyfikat ISO 9001 jest potwierdzeniem spełnienia przez organizację wszystkich wymagań zawartych w normie ISO 9001. Norma dotycząca funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością.

Co po wdrożeniu ISO 9001?

Udany audit certyfikujący –  Certyfikacja ISO 9001 skutkuje wydaniem certyfikatu ISO 9001. W pierwszym roku odbywa się audyt certyfikujący . Certyfikat wydawany jest na 3 lata. Jednak wymagany jest coroczny audit nadzoru, w celu sprawdzenia czy system zarządzania jakością jest prowadzony w sposób ustabilizowany.

W tym roku weszło w życie nowe wydanie normy ISO 9001.

Certyfikacja ISO 9001 i przyznany certyfikat iso przynosi wymierne korzyści.

Dużo klientów, pyta się  co to jest certyfikat ISO 9001, nie może znaleźć konkretnej odpowiedzi  w internecie.  Postaramy się odpowiedzieć na najczęstsze pytania.

https://www.pcc-cert.pl/wdrozenie-iso-9001

https://www.pcc-cert.pl/wdrazanie-iso

https://www.pcc-cert.pl/iso-9001-2015