ISO 9001 2015

ISO 9001-2015
Dziedzina biznesu zmieniła się diametralnie od ostatniej rewizji w 2000 roku; Technologia zmieniła sposób pracy, granice geograficzne są niemal nieistotne w dzisiejszej globalnej gospodarce, łańcuchy dostaw są coraz bardziej złożone, a dostępne informacje są mnożone wykładniczo.
Aby zapewnić, że ISO 9001 nadal służy środowisku biznesowemu i utrzymuje jego znaczenie w dzisiejszym miejscu na rynku, norma jest obecnie poddawana przeglądowi w celu uwzględnienia zmian w świecie biznesu.
Jedna rzecz pozostaje niezmienna, aby odnieść sukces, firmy muszą dostosować się do rosnących potrzeb klientów. ISO został pierwotnie napisany z myślą o klientach i nadal pozostaje priorytetem dla ISO 9001: 2015.


Utworzone w celu ułatwienia przejścia na najnowsze standardy zarządzania systemami ISO, w tym ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015, nasi klienci dzielą się swoimi perspektywami na niektóre kluczowe obszary w nowych standardach. Niezbędne przeglądanie, które pomogą sprawić, aby Twoje przejście gładko i skutecznie obejmowało;
Korzyści z nowych standardów
Jak przygotować się do przejścia
Najważniejsze wskazówki dotyczące Twojego przejścia
Wszystko o przywództwie w nowych standardach
Dowiedz się więcej i słyszysz, co nasi klienci mają do powiedzenia.


Nasza  firma zajmująca się standardami biznesowymi, jest pierwszą firmą o statusie akredytacji globalnej , która certyfikuje organizacje nowym 


standardom zarządzania jakością ISO 9001: 2015.


 Decyzja została podjęta z wykorzystaniem certyfikatu ISO , a certyfikaty akredytowane do normy ISO 9001: 2015 nie mogą zostać wydane dopóki standard nie zostanie opublikowany, spodziewany we wrześniu 2015 roku.

Aby uzyskać uznany status certyfikujący organizacje, proces przejścia i szkolenie auditorów wewnętrznych do nowego standardu zostały niezależnie ocenione, aby zapewnić ich działanie na najwyższym poziomie jakości i usług. Zapewnia to klientom pewność, że certyfikaty wydane im po opublikowaniu nowej normy są wiarygodne i bezstronne.  jest teraz w stanie rozpocząć audyty przeciwko ISO / FDIS 9001: 2015, które mogą być wykorzystane w ramach wsparcia dla przejścia, co oznacza, że ​​organizacje mogą rozpocząć proces przejścia.

Nowy system zarządzania jakością ISO 9001: 2015 został poprawiony w celu uwzględnienia dzisiejszego, dynamicznie i globalnie połączonego świata. Niektóre z kluczowych zmian obejmują:

Norma ISO 9001 2015Większy nacisk na budowanie systemu zarządzania dostosowanego do indywidualnych potrzeb danej organizacji
Wymóg, aby osoby znajdujące się na szczycie organizacji miały być zaangażowane i odpowiedzialne, dostosowując jakość do szerszej strategii biznesowej
Myślenie oparte na ryzyku w standardzie sprawia, że ​​cały system zarządzania jest narzędziem prewencyjnym i zachęca do ciągłej poprawy
Mniej wymagające wymagania dotyczące dokumentacji: organizacja może teraz zdecydować, jakie udokumentowane informacje są potrzebne i jaki format powinien być
Dostosowanie do innych kluczowych standardów systemu zarządzania za pomocą wspólnej struktury i tekstu podstawowego


 https://www.pcc-cert.pl/wdrozenie-iso-9001
 https://www.pcc-cert.pl/wdrazanie-iso
https://www.pcc-cert.pl/certyfikat-iso-9001