SZKOLENIA KRAKÓW

Dlaczego warto: Tylko w roku 2014 w Polsce około 10 000 organizacji uzyskało certyfikat ISO 9001. Te organizacje to nie tylko międzynarodowe korporacje, ale również małe rodzinne firmy.Każda z tych firm potrzebuje osoby która będzie miała za zadanie nadzorować system zarządzania jakością ISO 9001. Taka osoba wg normy ISO 9001 musi posiadać odpowiednie, potwierdzone kompetencje. Między innym certyfikat ukończenia szkolenia Auditora Wewnętrznego ISO 9001.

Czas trwania: szkolenie dwudniowe

Program szkolenia może zostać dostosowany do Państwa specyficznych potrzeb. W szczególności zapraszamy do przeprowadzenia badań jakościowych, dzięki którym możliwe jest rzetelne zdiagnozowanie bieżących potrzeb szkoleniowych w Państwa organizacji.

***

Co zyska Uczestnik szkolenia?

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zasad interpretacji wymagań normy PN-EN ISO 9001
 • zrozumie istotę i cel przeprowadzania auditów
 • pozna rodzaje auditów, ich metodykę oraz narzędzia, które będzie umiał adekwatnie zastosować w swojej pracy
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i efektywnego przeprowadzania auditów systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
 • zdobędzie umiejętności niezbędne do prowadzenia konstruktywnej rozmowy auditowej
 • uzyska certyfikat  Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

 

Program szkolenia:

 • system jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001
 • elementy systemu jakości według normy PN-EN ISO 9001
 • interpretacja i analiza wymagań normy PN-EN ISO 9001
 • audit jakości – metoda weryfikacji systemu zarządzania jakością
 • cele auditu
 • rodzaje auditów
 • planowanie i przygotowanie auditu – lista pytań
 • przeprowadzanie auditu: zasady prowadzenia badania na miejscu, pojęcie niezgodności, dokumentowanie wyników auditu

 

Szkolenie proponujemy:

wszystkim osobom zainteresowanym poszerzaniem kwalifikacji z zakresu oceny skuteczności zarządzania, a przede wszystkim:

 • przyszłym auditorom systemów zarządzania jakością
 • pełnomocnikom ds. zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
 • kadrze zarządzającej
 • pracownikom działów, w których prowadzone będą audity

CENA: 749zł netto

dla STUDENTÓW PROMOCJA 279zł

szczegóły i zapisy : https://www.pcc-cert.pl/szkolenia/

***

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TEMATAMI, PROGRAMAMI I TERMINAMI POZOSTAŁYCH SZKOLEŃ

SZKOLENIA