Szkolenie-Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Podczas tego szkolenia zdobędziecie Państwo wiedzę niezbędną do przeprowadzania audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Nasi Trenerzy są doświadczeni oraz posiadają dużą wiedzę merytoryczną i praktyczną, dzięki czemu koncentrują się na sprawach najistotniejszych. Przebieg szkolenia w formie warsztatów pozwoli Państwu na zdobycie wiedzy nie tylko teoretycznej, ale również praktycznej.

Korzyści z uczestnictwa w tym szkoleniu to:

 • każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uprawniający do objęcia stanowiska Audytora Wewnętrznego ISO 9001,
 • posiadając imienny certyfikat zwiększasz swoje kompetencje i szanse na awans,
 • z imiennym certyfikatem stajesz się lepiej postrzegany na rynku pracy,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zasad interpretacji wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 na przykładzie dokumentacji systemu jakości,
 • zrozumienie istoty i celu przeprowadzania audytów,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania i efektywnego przeprowadzania audytów systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie PCC-Cert lub w siedzibie zamawiającego. Czas trwania szkolenia to 1, 2 lub 3 dni.

Przykładowy program szkolenia dwudniowego:

 • Dzień 1 – System jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015
  • elementy systemu jakości według normy PN-EN ISO 9001:2015
  • interpretacja i analiza wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015
  • zmiany w normie PN-EN ISO 9001:2015
  • różnice ISO 9001:2009 a ISO 9001:2015
 • Dzień 2 – Audit jakości – metoda weryfikacji systemu zarządzania jakością
  • cele auditu, rodzaje auditów
  • planowanie i przygotowanie auditu – lista pytań
  • ocena dokumentacji opisującej przykładową organizację
  • przeprowadzanie auditu: zasady prowadzenia badania na miejscu, pojęcie niezgodności, dokumentowanie wyników auditu
 • Dyskusja, podsumowanie.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod nr tel. 570 725 574 lub pisząc na adres e-mail biuro@pcc-cert.pl