Szkolenie – ISO 9001:2015 – nowe wymagania normy

Norma ISO 9001:2009 obowiązuje do 15.09.2018, po tej dacie obowiązujące będzie wydanie normy ISO 9001:2015. Co się zmieni, jakie są różnice? Tego wszystkiego dowiecie się podczas naszego szkolenia, które w szczególności adresujemy do audytorów wewnętrznych, pełnomocników systemów zarządzania jakością, pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością, pracowników działów jakości oraz wszystkich zainteresowanych tematyką systemów zarządzania, mających wcześniejszą styczność z normą ISO 9001.

Szkolenia przeprowadzamy w trybie jednodniowym, siedzibie PCC-Cert lub w siedzibie klienta.

Plan szkolenia:
1. Wprowadzenie
2. Cele zmian w normie ISO 9001:2015
3. Sposób wprowadzenia zmian do posiadanego systemu zarządzania jakością
4. Nowa struktura normy
5. Omówienie i interpretacja nowych wymagań normy ISO 9001:2015

• Zmiany w terminologii i strukturze normy ISO 9001:2015
• Większy nacisk na podejście procesowe w zarządzaniu jakością
• Działania zmierzające do eliminacji ryzyka
• Nowe wymagania w zakresie terminologii związanej z nadzorowaniem dokumentów i zapisów
• Zmiana wymagań dotyczących udokumentowanych procedur

6. Wymagania nowej normy ISO 9001:2015 a proces certyfikacji
7. Działania i obowiązki Pełnomocników i Specjalistów ds. SZJ w zakresie dostosowania organizacji do nowych wymagań
8. Podsumowanie szkolenia

• dyskusja
• pytania uczestników

 Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 570 725 574 lub pisząc na adres e-mail: biuro@pcc-cert.pl