Urządzenia i zbiorniki ciśnieniowe

ZAKRES DYREKTYWY

Dyrektywa ciśnieniowa PED 97/23/WE przywołuje wyroby, w których najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS przekracza 0,5 bara.

Przykładowo:

 • zbiorniki ciśnieniowe
 • rurociągi
 • osprzęt zabezpieczający
 • osprzęt ciśnieniowy

Wyłączenia

Z dyrektywy ciśnieniowej PED wyłączone zostały m. in:

 • rurociągi przesyłowe
 • sieci wodne zasilające
 • proste zbiorniki ciśnieniowe
 • wyroby aerozolowe
 • urządzenia przeznaczona do pojazdów z homologacją
 • urządzenia sklasyfikowane jako urządzenia klasy maksymalnie I, jeżeli są maszynami, dźwigami, urządzeniami niskonapięciowymi, wyrobami medycznymi, urządzeniami spalającymi paliwa gazowe
 • urządzeń przeznaczonych do celów militarnych

SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA DYREKTYWY CIŚNIENIOWEJ

Wybór oceny systemu zgodności należy rozpocząć od określenia kategorii wyrobu. Ustala się ja poprzez wyliczenie maksymalnego ciśnienia urządzenia lub iloczynu jego ciśnienia i objętości.
Niniejsza dyrektywa określa trzynaście Systemów Oceny Zgodności dla środków ochrony indywidualnej:

 • moduł A
 • moduł A1
 • moduł D1
 • moduł E1
 • moduł B1 + D
 • moduł B1 + F
 • moduł B + E
 • moduł B + C1
 • moduł H
 • moduł B + D
 • moduł B + F
 • moduł G
 • moduł H1

W celu uzyskania wyceny certyfikacji Twojego produktu lub uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: biuro@pcc-cert.pl lub telefonicznie: 570 725 574

Do pobrania: wniosek o wycenę certyfikacji wyrobów