Urządzenia pomiarowe

 

Dyrektywa 2004/22/WE została zmieniona dyrektywami 2006/96/WE, 2009/137/WE oraz rozporządzeniami nr 1137/2008, 1025/2012.

Definicja

Przyrząd pomiarowy to dowolne urządzenie lub system realizujący funkcje pomiarowe.


Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie dla m.in. dla:

 • wodomierzy (MI-001),
 • gazomierzy i przeliczników do gazomierzy (MI-002),
 • liczników energii elektrycznej czynnej (MI-003),
 • ciepłomierzy (MI-004),
 • systemów pomiarowych do ciągłych i dynamicznych pomiarów wielkości cieczy innych niż woda (MI-005),
 • wag automatycznych (MI-006),
 • taksometrów (MI-007),
 • miar materialnych (MI-008),
 • przyrządów do pomiaru wymiarów (MI-009),
 • analizatorów spalin samochodowych (MI-010).

System Oceny Zgodności

 • A DEKLARACJA ZGODNOŚCI NA PODSTAWIE WEWNĘTRZNEJ KONTROLI PRODUKCJI
 • A1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NA PODSTAWIE WEWNĘTRZNEJ KONTROLI PRODUKCJI ORAZ BADANIA WYROBU PRZEZ JEDNOSTKĘ NOTYFIKOWANĄ
 • B BADANIE TYPU
 • C DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z TYPEM NA PODSTAWIE WEWNĘTRZNEJ KONTROLI PRODUKCJI
 • C1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z TYPEM NA PODSTAWIE WEWNĘTRZNEJ KONTROLI PRODUKCJI I BADANIA WYROBU PRZEZ JEDNOSTKĘ NOTYFIKOWANĄ

  D DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z TYPEM NA PODSTAWIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI PROCESU PRODUKCYJNEGO

  D1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NA PODSTAWIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI PROCESU PRODUKCYJNEGO

  E DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z TYPEM NA PODSTAWIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KONTROLI I BADAŃ WYROBU FINALNEGO

  E1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NA PODSTAWIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KONTROLI I BADAŃ WYROBU FINALNEGO

  F DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z TYPEM NA PODSTAWIE WERYFIKACJI WYROBU

  F1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NA PODSTAWIE WERYFIKACJI WYROBU

  G DEKLARACJA ZGODNOŚCI NA PODSTAWIE WERYFIKACJI JEDNOSTKOWEJ

  H DEKLARACJA ZGODNOŚCI NA PODSTAWIE PEŁNEGO ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

  H1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NA PODSTAWIE PEŁNEGO ZAPEWNIENIA JAKOŚCI ORAZ BADANIA PROJEKTU


 

W celu uzyskania wyceny certyfikacji Twojego produktu lub uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: biuro@pcc-cert.pl lub telefonicznie: 570 725 574

Do pobrania: wniosek o wycenę certyfikacji wyrobów