Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

PCC-LAB

Pracownia Długości i Kąta – 

Pracownia wykonuje wzorcowanie przyrządów pomiarowych, wzorców długości i kąta oraz pomiary geometrii powierzchni zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025  – bez akredytacji.