Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Żywności HACCP

Bezpiecznie dla żywności i konsumenta

Wdrożenie HACCP to podstawa, dla przedsiębiorstw z branży spożywczej, do utrzymania bezpieczeństwa i higieny produkcji.
Od 1 maja 2004 r. HACCP stanowi obowiązkowy system kontroli w przemyśle spożywczym. Do jego stosowania zobowiązane są firmy przetwarzające żywność
i nią handlujące.
HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) pomaga zidentyfikować i unikać potencjalnych zagrożeń przy produkcji i dystrybucji żywności. Przed wdrożeniem HACCP konieczne jest wcielenie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP – Good Manufacturing Practice) oraz zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP – Good Hygiene Practice). Celem jest stworzenie warunków do produkcji żywności bezpiecznej pod względem higienicznym.

Korzyści z działania zgodnego ze standardami HACCP:

✓ stały nadzór i kontrola nad każdym etapem produkcji
✓ eliminowanie możliwości skażenia żywności
✓ ograniczanie strat produkcyjnych
✓ monitorowanie całego łańcucha dostaw żywności
✓ spełnianie obowiązkowych wymogów.

Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Żywności HACCP, to potwierdzenie,  że firma dostarcza bezpiecznych
pod względem zdrowotnym produktów.

wypełnij wniosek – zapytaj o ofertę   biuro@pcc-cert.pl

wniosek o wycenę  CC11-1