Certyfikacja ISO 14001

Środowisko naturalne – „wypożyczamy” je, by przekazać następnym pokoleniom

System Zarządzania Środowiskiem to odpowiedź na wyzwania nowoczesnego świata i ekologii.
Posiadanie „żywego” systemu środowiskowego wspomaga działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania zanieczyszczeniom.
Celem jest poprawa bilansu ekologicznego firmy w perspektywie długofalowej.

Korzyści z działania zgodnego ze standardami ISO 14001:

✓ dostosowanie firmy do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska
✓ ograniczenie ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowych
✓ redukcja emisji odpadów i ścieków
✓ zmniejszenie kosztów związanych ze zużyciem energii (np. kary administracyjne)
✓ większa świadomość ekologiczna pracowników
✓ „dobre notowania” firmy w otoczeniu, u opinii publicznej i partnerów biznesowych.

Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem to potwierdzenie, że ochrona środowiska jest dla organizacji istotna.

wypełnij wniosek – zapytaj o ofertę:   oferty@pcc-cert.pl,  biuro@pcc-cert.pl

wniosek o wycenę  CC11-1