RODO

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO

 AUDYT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

WG RODO W PCC-CERT

znak cert pcc RODO

 

 

RODO UE

 

Chcesz być pewny, że Twoja firma spełnia wymagania zawarte w: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

PCC-CERT proponuje przeprowadzenie audytu zgodności z RODO w Państwa firmie, który pozwoli Państwu upewnić się, że spełniacie wymagania Rozporządzenia RODO .

Audit zgodności z RODO przeprowadzają auditorzy z długoletnim doświadczeniem w sektorze administracji publicznej, wielotetni auditorzy systemu zarządzania ISO 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji), który od wielu lat codziennie mają do czynienia z bezpieczeństwem danych i ochroną danych osobowych. Jako praktycy będą w stanie szybko i profesjonalnie przedstawić Państwa organizacji raport zawierający słabe strony oraz możliwości doskonalenia i rozwiązań akceptowalnych przez GIODO w celu spełnienia wymagań RODO.

W wyniku auditu zgodności z RODO będziecie Państwo pewni, że wprowadzone procedury i rozwiązania spełniają wymagania nowego  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Audit RODO już od 2900 zł
Szkolenie z RODO od 350 zł* 

pdf_06

*dla klientów PCC-CERT

ZAPRASZAMY!

kontakt

E-mail: biuro@pcc-cert.pl

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

PCC-Cert proponuje Państwu certyfikację:
System Zarządzania Płatnościami “Solidny Płatnik” 
oraz  System Przeciwdziałania Mobbingowi. “Firma bez Mobbingu”

Posiadanie certyfikatu to wiarygodna informacja dla klientów o atutach firmy, których do tej pory nie byli  świadomi. Warto wzmacniać swój wizerunek.
Sukces organizacji zależy od wielu czynników.

SYSTEM ZARZĄDZANIA PŁATNOŚCIAMI
“SOLIDNY PŁATNIK” (SZP-SP)

Organizacja jest solidnym płatnikiem
– warto by inni się o tym dowiedzieli

znak cert PCC-SZP-SP-F

System “Solidny Płatnik” to rozwiązanie dedykowane tak organizacjom
działającym na zasadach spółek prawa handlowego (księgi rachunkowe),
jak i osobowych (uproszczona księgowość).

Rzetelnie wywiązujący się ze swoich płatności kooperant, to ceniony
partner w biznesie.  Firma wiarygodna realizuje terminowo swoje zobowiązania także w stosunku do pracowników. Daje to im poczucie bezpieczeństwa, buduje zaufanie. Jeśli Państwa organizacja jest solidnym płatnikiem, warto to eksponować.

Korzyści z działania zgodnego ze standardami SZP-SP to:

✓ poprawa kontroli nad finansami
✓ zmniejszenie kosztów związanych z przeterminowanymi zobowiązaniami
✓ większe szanse na zawarcie umów, kontraktów, leasingu, kredytu, itp.
✓ bardziej konstruktywne relacje z dostawcami, klientami i pracownikami
✓ coś, co pozytywnie wyróżnia firmę, buduje jej reputację.

Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Płatnościami “Solidny Płatnik”, to potwierdzenie, że firma jest wiarygodna finansowo.

 

 

SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI
“FIRMA BEZ MOBBINGU” (SPM)

 Organizacja przyjazna pracownikom –
to się opłaca

znak cert PCC-SPM-MOB

Pracodawca, jak podaje Kodeks Pracy, ma obowiązek przeciwdziałania
mobbingowi. Niezależnie czy mobberem jest przełożony, współpracownicy, czy osoby z zewnątrz (np. klienci), za mobbing odpowiada pracodawca.

Mobbing, to długotrwałe i systematyczne działania skierowane przeciwko pracownikowi (nękanie, zastraszanie, itp.), co wywołuje u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniża go, ośmiesza, wyklucza z zespołu.
SPM to szansa na wyeliminowanie przemocy w miejscu pracy zanim stanie się to problemem prawnym, a w przypadku postępowania sądowego dowód, że pracodawca wywiązał się ze swoich obowiązków.
Warto inwestować  w dobrą atmosferę w firmie. Człowiek zadowolony to lepszy pracownik. Zadowolona załoga „produkuje” zadowolonych klientów.

Korzyści z działania zgodnego ze standardami SPM:

✓ zapobieganie stratom wynikającym z absencji, niskiej wydajności, itp.
✓ ograniczenie ryzyka procesów sądowych i ich kosztów (odszkodowania)
✓ bycie gotowym, gdy tego typu system będzie obligatoryjny
✓ wyższa kultura organizacji.

Posiadanie certyfikowanego Systemu Przeciwdziałania Mobbingowi
to potwierdzenie, że pracodawca z
realizował swój obowiązek wynikający z KP,
że
jest zainteresowany budowaniem konstruktywnej atmosfery w pracy.