Certyfikacja zabawek

 

Definicja

Niniejsza dyrektywa definiuje zabawki jako produkty zaprojektowane lub przeznaczone, wyłącznie lub nie, do użytku podczas zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia.


Wyłączenia

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do następują­ cych zabawek:

 • sprzętu do publicznego użytku na placach zabaw;
 • automatów do gier, działających na monety lub nie,
 • przeznaczonych do publicznego użytku;
 • pojazdów dla dzieci wyposażonych w silniki spalinowe;
 • zabawek z silnikami parowymi;
 • proc i katapult;
 • produkty wymienione w załączniku 1 do dyrektywy.

System oceny zgodności

Dyrektywa zabawkowa przewiduje 3 procedury oceny zgodności. Wybór odpowiedniej jest podyktowany stopniem zagrożenia jakie niesie za sobą używanie zabawki i czy przy ich produkcji stosowane są odpowiednie normy zharmonizowane.

Jeżeli tak, stosuje się:

 • Wewnętrzna Kontrola Produkcji

Jeżeli nie lub nie w całości, stosuje się:

 • Badanie typu WE Zgodność z typem w oparciu o Wewnętrzną Kontrolę Produkcji

Zabawki oprócz wymagań dyrektywy 2009/48/WE (i do dn. 19.07.2013 r. odnośnej części dyrektywy 2008/112/WE) oraz transponującego ich do prawa polskiego rozporządzenia (w kompetencji MG – patrz: zakładka “Akty prawne” po lewo) podlegać mogą m. in.:

 • dyrektywie ROHS (jeżeli zawierają “elektronikę”)
 • dyrektywie o kompatybilności elektromagnetyczej – jeżeli zawierają “elektronikę” (EMC – w kompetencji Min. Administracji i Cyfryzacji),
 • jeżeli zawierają “elektronikę” – przepisom dot. recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego (WEEE – w kompetencji Min. Środowiska),
 • przepisom celnym (Min. Finansów),
 • normom będącym w kompetencji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (www.pkn.pl),
 • Ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów – w kompetencji UOKiK,
 • ustawie o języku polskim (instrukcje – po polsku), itd. *

Od prawidłowej oceny które przepisy mają zastosowanie jest podmiot wprowadzajacy wyrób do obrotu albo dokonujący oceny zgodności.*


 

W celu uzyskania wyceny certyfikacji Twojego produktu lub uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: biuro@pcc-cert.pl lub telefonicznie: 570-725-574

Do pobrania: wniosek o wycenę certyfikacji wyrobów

Zródło:
*http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Bezpieczenstwo+produktow+i+uslug/Dyrektywy+Bezpieczenstwa+Przemyslowego+i+Technicznego/Dyrektywa+2009+48+WE

Certyfikacja zabawek pomaga w nadaniu znaku CE.

Należy podkreślić, że znak CE nadaje producent i to producent w pełni odpowiada za bezpieczeństwo danego wyrobu, w tym przypadku zabawki.

W czasie przeprowadzania certyfikacji brane są pod uwagę różne czynniki, lecz najważniejsze jest analizowanie ich pod kątem ewentualnych defektów, które mogłyby narazić dzieci na zagrożenie zdrowia lub życia. W tym celu bardzo często niezbędne jest wykonanie badań w specjalizujących się w tym laboratoriach.

Certyfikacja zabawek – zabawki z odpowiednią certyfikacją

Dbając o bezpieczeństwo swojego dziecka, każdy odpowiedzialny rodzic pozwala bawić mu się jedynie spełniającymi polskie i europejskie wymogi artykułami. Muszą one być m.in. wykonane z antyalergicznego materiału oraz posiadać odpowiedni kształt (bez ostrych krawędzi). Przeprowadzenie profesjonalnej analizy grupy wybranych produktów pozwala jednoznacznie określić, czy w ich przypadku rzeczywiście zalecenia odnośnie warunków produkcji i finalnej formy zostały spełnione. Certyfikacja zabawek, której przeprowadzaniem zajmują się specjaliści PCC-CERT, powinna więc zainteresować wszystkich ich producentów. Jej uzyskanie niesie za sobą bowiem wyłącznie korzyści, w postaci przede wszystkim uzyskania oficjalnego potwierdzenia jakości wytwarzanych wyrobów, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek przeciwwskazań do rozpoczęciu dystrybucji zabawek powstałych z myślą o dzieciach poniżej 14. roku życia.

Zabawki, które są objęte obowiązkowym nadaniem znaku CE przed wprowadzeniem do sprzedaży to te powstałe z myślą o dzieciach w wieku do 14 roku życia. Zabawki dla dzieci 0-3, są objęte dodatkowymi restrykcyjnymi wymaganiami. Tak więc zabawkami są np.

 • misie pluszowe (zabawki z miękkim wypełnieniem)
 • gumowe zwierzaczki (zabawki do zabawy w wodzie)
 • huśtawka (zabawka ruchowa)
 • mini kuchnia i przedmioty kuchenne (zabawki funkcjonalne)dodatkowo są zabawki chemiczne, zapachowe, smakowe…

Istnieją wyłączenia spod obowiązkowej certyfikacji zabawek. Są to :

 • sprzęt do publicznego użytku na placach zabaw (a więc piaskownica na naszym prywatnym podwórku będzie oznakowana znakiem CE, taka sama piaskownica przeznaczona na osiedlowy plac zabaw już nie),
 • pojazdy dla dzieci, wyposażone w silnik spalinowy lub elektryczny, lub parowy,
 • wyroby do strzelania, np. proce i katapulty, broń pneumatyczna, za wyjątkiem pistoletów na wodę, łuki strzeleckie o długości powyżej 120cm
 • wyroby kolekcjonerskie (np. modele, lalki ludowe, historyczne repliki zabawek, wierne kopie broni palnej) z załączoną informacją >14 lat,
 • różne sprzęty sportowe, w tym sprzęt przeznaczony do użytku przez dzieci o masie ciała powyżej 20kg, rowerki o wysokości siodełka powyżej 435mm, hulajnogi do poruszania się po drogach publicznych,
 • sprzęt do nauki pływania i nurkowania (np. motylki),
 • puzzle składające się z ponad 500 elementów,
 • sztuczne ognie,
 • gry w których używa się zaostrzonych pocisków (np. metalowe rzutki DART).
 • funkcjonalne wyroby edukacyjne zasilane napięciem powyżej 24V (np. piekarniki, żelazka edukacyjne),
 • wyroby przeznaczone dla celów edukacyjnych w szkołach i innych placówkach światowych,
 • konsole do gier wykorzystujące interaktywne oprogramowanie, a także gry komputerowe,
 • Inne wyroby dla dzieci, np. smoczki, dodatki do ubrań, które nie są przeznaczone do zabawy.

Dlaczego współpraca z PCC-CERT popłaca?

Dlaczego warto skorzystać – w celu uzyskania certyfikatu – akurat z usług świadczonych przez nas? Powodów ku temu jest wiele. Przede wszystkim posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, wyniesione z kilkunastoletniego już prowadzenia działalności. W tym czasie przeprowadziliśmy tysiące analiz różnego rodzaju wyrobów nie tylko dla polskich firm, ale również mających swoje siedziby w innych (europejskich) krajach. To dzięki nam kolejni producenci wciąż zyskują dostęp do największych rynków, stając tym samym przed doskonałą okazją na zwiększenie własnego kapitału i rozpoznawalności stworzonej przez siebie marki praktycznie na całym świecie. Jeśli więc są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z PCC-CERT, zapraszamy do kontaktu w dowolnej formie.

Etapy wiodące do uzyskania znaku CE dla zabawki

Aby przejść przez proces nadania znaku CE należy zapoznać się i zastosować do wymagań zawartych w : Dyrektywa zabawkowa TOYS 2009/48/WE, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek oraz podstawowy dokument dotyczący oceny zgodności Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dyrektywa zabawkowa TOYS mówi nam o 3 możliwych rozwiązaniach:

 1. Moduł A systemu oceny zgodności – wewnętrzna kontrola produkcji,
 2. Moduł B systemu oceny zgodności – badania typu WE,
 3. Moduł C systemu oceny zgodności – zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji.

Najczęściej spotykanym jest moduł A. Który można zastosować w przypadku występowania norm zharmonizowanych dla naszej zabawki. Najczęściej są to normy EN 71.

Jeśli nie istnieją normy zharmonizowane lub korzystamy z nich tylko częściowo wówczas należy wybrać moduł B i C (zawsze występują razem). W tym przypadku należy znaleźć jednostkę notyfikowaną (np. Instytut Techniki Górniczej KOMAG) Wszytskie takie jednostki znajdziemy na http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-wyroby/

Proces wiodący ku uzyskaniu znaku CE wiedzie przez cztery główne etapy. Można podzielić je następująco:

 1. Etap dokumentacyjny (wówczas skupiamy się na gromadzeniu dokumentacji technicznej artykułu)
 2. Etap związany z bezpieczeństwem (wtedy formułowana jest opinia na temat stopnia bezpieczeństwa danego produktu, wykonywane są niezbędne badania)
 3. Etap dotyczący sygnalizowania informacji, które muszą zostać umieszczone na metce, etykiecie dołączonej do zabawki.
 4. Etap wydania deklaracji zgodności i znaku CE

Pozytywne przebrnięcie przez wyżej wymienione etapy pozwala uzyskać certyfikat w postaci znaku CE, co z kolei korzystnie wpływa na postrzeganie danej marki, czyniąc ją w oczach potencjalnych klientów profesjonalną i dbającą o zdrowie (lub nawet życie) dzieci.